Dr. Raj Ferenc rabbi aranydiplomás

 

 

2017. június 4-én vette át Aranydiplomáját Dr. Raj Ferenc rabbi, aki éppen 50 éve kapta meg rabbidiplomáját az OR-ZSE elődjében az Országos Rabbiképző Intézetben.

 

 

 

 

 

Az ünnepségre az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógájában került sor, ahol a kitüntetett családtagjai - akik Az Amerikai Egyesült Államokból utaztak a rangos eseményre - rokonai, barátai, a Bét Orim közösség tagjai, a MAZSIHISZ és több hitközség képviselői,  dolgozói, az OR-ZSE oktatói, hallgatói, dolgozói, valamint több ország diplomatái és számos vendég foglalt helyet.

 

 

Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi a vendégek és megjelentek üdvözlése után meleg szavakkal üdvözölte a kitüntetettet, majd hosszan emlékezett a közös élményekre, a korszakra, amikor még együtt éltek, tanultak a Rabbiképzőben, illetve Raj Ferenc tanította a növendékeket. Szavaival végigkövette Raj Ferenc életútját és példaként állította a hazai zsidóság elé. A beszéd itt meghallgatható.

 

 

 

 

Utána az esti imádság egyik részletét, a haskivénu kezdetűt adta elő Dr. Raj Ferenc barátja, az OR-ZSE végzett kántora, Nógrádi Gergely főkántor. Az ima itt meghallgatható.

 

 

 

Dr. Raj Ferenc életútját, mintegy szakmai életrajzát Dr. Oláh János rektorhelyettes olvasta fel. Elmondta, hogy végzése után mely zsinagógákban és az USÁ-ban hol teljesített szolgálatot és hogy tudományos tevékenységével ott sem szakított, így posztgraduális tanulmányai után PhD. fokozatot szerzett és több egyetemen is tanított. Ismertette közösség építő, szervező tevékenységét. Mindezek ismeretében az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem Egyetemi Tanácsa az 50 évvel ezelőtt végzett rabbinak Aranydiplomát adományoz. A beszéd itt meghallgatható, vagy itt elolvasható.

 

Következett az ünnepség hivatalos része, a hivatalos állami Aranydiploma átadása, valamint a kitüntető, kétnyelvű - magyar-angol- oklevél átadása.

 Az oklevél szövege: "Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Egyetemi Tanácsa Dr. Raj Ferenc rabbi úrnak abból az alkalomból, hogy intézményünkben 50 évvel ezelőtt szerezte meg rabbidiplomáját, valamint elismerve széleskörű és értékteremtő rabbinikus munkálkodását, fáradságot és akadályokat nem ismerő közösségépítő tevékenységét, tudományos, oktatói és nevelő eredményeit, Aranydiplomát adományoz. Kívánjuk, hogy hivatását az emberi kor legvégső határáig folytathassa. További tevékenységére a Mindenható gazdag áldását kérjük ."

 

A jelenlévők hosszas tapsától kísérve a kitüntetett a szószékről tartott magyar és angol nyelvű beszédet, melyben megköszönte a Mindenhatónak mindent, amit élete során elért és kapott, hangsúlyozta a szabadság mindenkori fontosságát és a tudást, amit mestereitől de főleg tanulóitól tanult. A beszéd itt meghallgatható.

 

 

Végezetül az Osze salom, a béke himnuszával záródott az Aranydiploma ünnepség hivatalos része.

Az ünnepség után a második emeleti Scheiber Auditóriumban dúsan terítet asztalok várták a vendégeket, ahova a résztvevők tömött sorokban vonultak fel és fogyasztották a - természetesen - minden tekintetben kóser ételeket.


 

Foto: Szentgyörgyi Ákos

K.P
2017.06.05

Vissza