Bernstein Béla emlékkonferencia

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és az Egyetem Szabadegyeteme emlékkonferenciát rendezett Dr. Beinstein Béla szombathelyi, illetve nyíregyházi főrabbi születésének 150. évfordulója alkalmából.

BERNSTEIN BÉLA

Várpalota 1868 – Auschwitz 1944

2018. április 12-én, csütörtökön 10.00 órakor kezdődött az emlékülés az egyetem dísztermében, melyet számos érdeklődő töltött meg. Oktatók, hallgatók, a szabadegyetem hallgatói jelentek meg, továbbá vendégek a főrabbi két működési helyéről, Szombathelyről és Nyíregyházról.

 

 

 

A megjelenteket Dr. Szécsi József köszöntötte, majd méltatta a konferencia témájának fontosságát e falak között.

 

 

 

 

 

Az előadók sorát Dr. Katona Attila, az ELTE Savária Egyetemi központ tanszékvezető egyetemi docense nyitotta meg "a vallásosság és hazaszeretet oly két kincse az embernek, mely egymás értékét csak növeli …" Bernstein Béla szombathelyi éveiről című előadásával. Bernstein Béla rabbi szombathelyi 17 évéről beszélt. Szólt arról, milyen szerepe volt a fiatal rabbinak a hitközség építkező időszakában, valamint a város közéletében.

 

 

 

 

Gulyás Csaba, középiskolai tanár a rabbi nyiregyházi működéséből mutatott be érdekes részeket.

 

 

 

 

 

Dr. Riczu Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem tanára - előadásának címe "A kórházépítő főrabbi" volt - arról beszélt, hogy milyen szerepe volt a rabbinak a zsidó kórház felépítésében.

 

 

 

 

 

 

Adalékok Bernstein Béla: Az ember tragédiája és a zsidó irodalom című írásához című előadásában Dr. Oláh János egyetemi tanártól nagyon érdekes elemzést hallottunk Bernstein Béla tanulmányáról, melyben összevetette Madách Imre Az ember tragédiája című művét a zsidó irodalommal, a bibliai alakokkal, Jób könyvével, a Példabeszédek könyvével.

 

 

 

Szántóné Dr. Balázs Edit (OR-ZSE) - "Büszkén mondhatjuk el, hogy felekezeti iskoláinkban mindenütt igaz, tiszta nemzeti szellem uralkodik" Bernstein Béla a zsidó oktatás nagy alakja címen megtartott előadásában - a rabbi pedagógiai érzékenységéről beszélt. A szombathelyi izr. elemi iskola támogatásáról, Biblia fordításáról, hittan tanterv és tankönyv írói tevékenységéről.

 

 

 

 

 

Dr. Zima András (OR-ZSE) Bernsteinnek Az 1848–as szabadságharc és a zsidók című műve alapján mutatta be a mű két kiadása (1898, 1839) korának emlékezetpolitikáját, 48 kultuszának szerepét a neológ stratégiában.

 

 

 

 

 

 

Dr. Szarka Lajos (HDKE) - A szabadságharc első zsidó krónikása - Einhorn Ignác (Horn Ede) - címmel megtartott előadása Einhord Ignácnak (Horn Edének), a szabadságharc első krónikásának történelemszemléletét és politikai pályáját ismertette.

 

 

 

 

A konferecián elhangzottakat Dr. Szécsi József foglalta össze. Dr. Oláh János rektorhelyettes pedig értékelte és megköszönte a résztvevők munkáját.

 

Szántóné dr. Balázs Edit
2018.04.12

Vissza