ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM
BUDAPEST

JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY-
UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES
HUNGARY

JELENTKEZÉSI LAP
a ZSIDÓ VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁBA

Név: ……………………………………..........……..…………………….......................

Leánykori név:………………………………….............………………………………

Anyja neve: …………………………........…………………………………..................

Születési hely és idő: …………………………………………………………………

Állandó lakcím:………………………………………………………………………....

Telefonszám: ………………..............… Személyi igazolvány /útlevél/ száma.........………………….

Neme:                   férfi               nő                  Állampolgársága:           magyar               külföldi

Értesítési cím:…………………………………………………………………………...

Telefonszám:…………………………e-mail cím:……………………………………

Adószám:…………………………………….. TAJ szám: …………………………..

Az MA. szintű (egyetemi) végzettségének helye és ideje:

  …………………………................……………………...................................................

A végzettség tudományterülete: ……………………………….................………………........
(fakultás és szak megnevezése)
...............................................................................................................................................

Nyelvismerete és annak foka ………….....................…...............................................

................................................................................................................................................

 

………………………………….......                        ………………………………………..
            dátum                                                                           aláírás
     

       Kérjük, mellékeljen 2 db. igazolvány képet és a felvételi díj befizetését igazoló csekket!
     *
1084 Budapest, Sheiber Sándor u. 2.                   Tel/fax: (36-1) 317-2396, 318-7049/136
                                                 Postacím: 14284 Bp. Pf. 21