TANTERVI HÁLÓ

tárgyak

előadó

félévek

 

 

1

2

3 4 5 6

T'nach 1.

Dr.Schőner Alfréd

X

X

X

  X  
Talmud 1.(statarie) Dr.Schőner Alfréd

X

X

X

  X  

Zsinagógák térben és időben

Dr.Schőner Alfréd

 X

 X

X

  X  

Zsidó folklór 1.

Dr. Oláh János

 

 

X   X  

A zsidóság története a Hászkálától a I. Világháború végéig

Dr. Haraszti György

 

 

 

  X  

A szövegelemzés módszerei –
Kafka-tanulmányok

Dr. Lichtmann Tamás

 

 

X

     

Zsidó eszmetörténet –
a kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben

Dr. Balázs Gábor

 

 

X

     

Talmud 1.(cursorie)

Darvas István rabbi

  X

X

X

X X  
A magyar Soá Dr. Ungvári Tamás

 

 

 X   X  
Bevezetés a zsidó irodalom történetébe Dr. Rugási Gyula

X

 

       
A cionista eszme és Izrael állam története Dr. Balázs Gábor

X

         
Vallásfilozófia Dr. Gábor György

X

 

       
A modern zsidóság tudásszociológiája Dr. Kiss Endre

X

 

       
Zsidóság és klasszika-filológia Dr. Uhrman Iván  

 

X      
Messianizmus és zsidó filozófia a 20. század első felében Dr. Rugási Gyula         X  
Zsidó pasztorális pszichológia Dr. Komoly Judit prof. emer.            

 

Speciális kollégiumok
(2 kredit/tárgy)

Dr. Kárpáti Judit: Keleti zsidók – Jemen

Dr. habil. Fenyves Katalin: Társadalomtörténet és irodalom

Prof. Dr. Kiss Endre: Társadalomlélektan - Propaganda – Antiszemitizmus

Dr. Peremiczky Szilvia:
- Mese és népköltészet a szefárd zsidó irodalomban
- Dante és Manoello

Prof. Dr. Rathmann János: Moses Mendelssohn és kora

 

Megjegyzések:

A kreditek megszerzésének táblázatos összefoglalása:
180 kredit /3 év
Tanulmányi kurzusok/szemináriumok kreditértékei:
Kötelező tárgyak/ 4 kredit / tárgy

2 kötelező tárgy 4 kredittel = 8 kötelező kredit/ szemeszter

Kötelezően választható tárgyak/ 2 kredit/tárgy

3 kötelezően választható tárgy 2 kredittel = 6 kredit/ szemeszter

Szabadon választható tárgyak (speciálkollégium)/2 kredit/tárgy

Az első szemeszterben 3 tárgy vehető fel 2 kredittel = 6 kredit/ szemeszter

Az első tanév második félévétől maximum 2 tárgy vehető fel 2 kredittel = 4kr/szemeszter

A első tanév második félévétől témavezetői szeminárium vehető fel: 2kr

Tanulmányi kurzusokkal összesen szemeszterenként megszerezhető kredit:
minimum: 14 – maximum: 20 kredit

Kutatási tanegységek:

Kutatási napló (szemeszterenként kötelező): 4 kr

Szakirodalmi referátum (az első évfolyamon tanév végén kötelező): 4 kr

Témabemutatás (az első évfolyamon tanév végén választható): 8 kr
Konferencia-előadás: 8 kr

Publikáció tudományos folyóiratban/tanulmányköt.: 8 kr
Konferencia-előadás idegen nyelven: 10 kr
Publikáció tudományos folyóiratban/tanulmányköt. idegen nyelven: 10 kr
Tanítás (egy szemeszterben): 6 kr

Tudomány- és oktatásszervezési tevékenység: 4kr

Beszámoló külföldi tanulmányútról: 6 kr

Fejezetvédés (a második v. harmadik tanév végén): 10 kr

 

2014.09.22