TANTERVI HÁLÓ

Képzési szakasz 1.-4. félévig összesen 120 kredit

Kötelező tárgyak  

képzési szakasz

tárgyak

előadó

kredit

félévek

 

   

1

2 3 4

T'nach 1 - 4

Dr.Schőner Alfréd 16 4 4 4 4
Talmud I. (statariae) 1-2 Dr.Schőner Alfréd 8 2 2 2 2
Talmud II. (cursoriae) 1-2 Dr.Schőner Alfréd 8 2 2 2 2
Talmud szeminárium Kotel Da-Don 0 0 0 0 0
Témavezetői szeminárium 1-4 DI. vezető 8 2 2 2 2
  Összesen 40 10 10 10 10
Kötelezően választható tárgyak

1 - 4 félév

Fejezetek a zsidó képzőművészet történetéből I.-II. Dr. Schőner Alfréd 4 2 2    
"Hang és dallam a zsidó imában és filozófiában" Dr. Frigyesi Judit 2        
"Selected chapters from Rambam work's Kotel Da-Don 2        
  Összesen 8 2 2    
Kötelezően választható bölcsész tárgyak

1 - 4 félév

Bevezetés a zsidó irodalom történetébe Dr. Rugási Gyula 2        

A szövegelemzés módszerei –
Kafka-tanulmányok

Dr. Lichtmann Tamás 2        
Történelemelmélet és történetfilozófia Dr. Gábor György 2        
Zsidóság és klasszika-filológia Dr. Uhrman Iván 2        

A zsidóság története a Hászkálától a I. Világháború végéig

Dr. Haraszti György 2        

Zsidó folklór 1.

Dr. Oláh János 2

 

     
A zsidóság problematikája az európai filozófia egyetemes történetében Dr. Kiss Endre 2        
Zsidó eszmetörténet I. - a kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben Dr. Balázs Gábor 2        
Zsidó eszmetörténet II. Dr. Balázs Gábor 2        
XX. Századi történetfilozófia - és a zsidó hagyomány Dr. Rugási Gyula 2        
Szentírás és szépirodalom Dr. Lichtmann Tamás 2        
Szentírás és képzőművészet Dr. Gábor György 2        
  Összesen 24        
Kötelezően választható kutatási tárgyak

1 - 4 félév

Kutatási napló 1   4 4      
Kutatási napló 2   4   4    
Kutatási napló 3   4     4  
Kutatási napló 4   4       4
  Összesen 16 4 4 4 4
Választható kutatási tárgyak Összesen teljesítendő minimum kredit 1.-4. félévben: 16
Publikáció tudományos fórumon   8        

Publikáció tudományos fórumon idegen nyelven

  10

 

     

Konferencia előadás

  8        

Konferencia előadás idegen nyelven

  10        

Témabemutató előadás

  8

 

     
Fejezetbemutató vitafórum   8        
Óratartás   8        
  Összesen 64        
Szabadon választható vallási és bölcsész tárgyak 1- 4 félév
Szabadon választható tárgy   2        
Szabadon választható tárgy   2        
Szabadon választható tárgy   2        
Szabadon választható tárgy   2        
Szabadon választható tárgy   2        
Szabadon választható tárgy   2        
Szabadon választható tárgy   2        
Szabadon választható tárgy   2        
  Összesen 16        
1.-4. félévig összesen 120        
             
KOMPLEX VIZSGA

Kutatási szakasz 5.-8. félévig összesen 120 kredit

Kutatási tanegységek   kredit félévek
      5 6 7 8
Publikáció a disszertáció témájában 1.   7 7      
Publikáció a disszertáció témájában 2.   7   7    
Tézisfüzet a disszertáció elkészült fejezeteihez   6     6  
Tézisfüzet a disszertáció elkészült fejezeteihez (idegen nyelven)   6       6
Konferencia- előadás a disszertáció témájában ( idegen nyelven)   8       8
  Összesen 34 7 7 6 14
Disszertációs tanegységek 3 fokozatú értékelés          
Témavezetői konzultáció 1.   2 2      
Témavezetői konzultáció 2.   2   2    
Témavezetői konzultáció 3.   2     2  
Disszertáció-fejezet védés   80 20 20 20 20
  Összesen 86 22 22 22 20
1.-4. félévig összesen 120        
5.-8. félévig összesen 120        

 

2017.10.30