Vissza a D'vár Torá-hoz

Tóth-Kása Renáta judaisztika szak, II. évfolyam:
Vájésev

2007. november 30.
OR-ZSE
II. emeleti kidus

Ezen a héten Vájésev hetiszakaszt olvassuk, melynek főszereplője Jákob és az ő legkedvesebb fia József. József története az ősatyák homályba vesző kezdeteitől, apjának, Jákobnak a történeteitől indul. Itt az emberek még nem tudják pontosan kicsodák, hogy egy közösség, egy folytonosság részei. József határkő: egyfelől még őseinek örököse, felemelkedésüknek eszköze, másfelől már modern személyiség, aki nagyon is jól tudja, kicsoda és milyen szerep eljátszására hívatott…

Azt hihetnénk, hogy Jákob, mikor végre hazatért és kibékítette bosszút forraló testvérét Ézsaut, most nyugodtan pihenhet. Az apai házban kívánt néhány nyugalmas évet eltölteni ám az isteni gondviselés máshogy határozott felőle. József szálka is volt testvérei szemében, mert apjuk minden tudását és szeretetét rá áldozta, azonban József „árulkodása” a tarka köntös és az álmai csak még izzóbbá tették a fivérek gyűlöletét. A testvérek haragja, tehát nem ismert határt. Viszont a gyilkosság ötletét Jehuda javaslatára elvetették és így került József Potifár udvarába és a tarka köntös véresen az apjához. Aki megszaggatta ruháit, hosszú napokon keresztül gyászolta a fiát, de nem tudott megvigasztalódni. Ugyanis csak a halottakra van vigasz és felejtés az élőkre nem.

Hetiszakaszunkban még olvashatunk a későbbi Dávid király egyik őséről Jehudáról. A fiairól, akik közül kettő rossznak találtatott I.-ten szemében, ezért meghaltak, és Támárról.

A következő pár fejezetben folytatódik József története a fáraó tisztjének udvarában. Potifár rábízza egész házának vezetését. A Tóra hangsúlyozza, hogy József szép termetű és szép arcú volt, így a ház úrnője szemet vethetett a fiatal héber fogolyra és bűnre akarta csábítani. De József ellenállt és ezzel kivívta Zulejka haragját. Aki bepanaszolta férjénél Józsefet, hogy erőszakot követett el ellene, ezért az börtönbe zártatta.

A fáraó két főembere, a sütőmester és a pohárnok, időközben vétkeztek királyuk ellen, s ezért börtönbe kerültek. A börtön felügyelő Józsefet állította szolgálatukba. Egy éjjel a két főember álmot látott, ami megzavarta nyugalmukat és József unszolására elmesélték azt. József sikeresen meg is fejtette ezt a két álmot, így álomfejtő tehetségének köszönhetően két év múlva kiszabadul a börtönből és a fáraó kegyeibe fogadta.

A bibliai történetek közül is kiemelkedik szépségével, megszerkesztettségével József története, amely a mai kor emberét is lenyűgözi. Nem lehet csodálni, hogy meghódította Keletet és Nyugatot. A legmélyebb gondolatokat is a mindennapi élet szavaival fejezi ki, ezért a gyerekek is meg tudják érteni, azt, hogy a testvérek közötti viszály a legrosszabb. Mert az egymás közti örökös harc fájdalmat okoz szülőknek. Sajnálatos, hogy Jákob annyi megpróbáltatása és Ézsauval, testvérével történt vitája után, át kellett élnie, a fiai viszályát is. A szülőket, pedig tisztelni kell azzal, hogy hallhassák, "Micsoda nagyszerű szülők, akik ilyen gyermekeket neveltek! Ugyanis ők tanítják meg a gyerekeknek, hogy a testvéreknek mindig össze kell tartaniuk, segíteniük kell egymást és a családot, hiszen ők az összetartozás jelképei.

A tény, hogy ezek a történetek, több mint háromezer év után is a világon minden ember érdeklődését felkeltik, bizonyítja, hogy örök értékek és tanulságok rejlenek bennük.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek békés és nyugodt szombatot,
Sabat Salom.

Vissza a D'vár Torá-hoz