TÁJÉKOZTATÓ A SZAKOKRÓL
 

Képz. szint

Tagozat

Választható szak

Képz. idő (félév)

Létszám

Vizsgatárgyak

neve

írásbeli

szóbeli

O N rabbi
(MA)
10 10

elbeszélgetés

- van
M E zsidó kultúratörténet
(MA)
4 30

alkalmassági vizsga és szóbeli alkalmassági

- van

A

N

judaisztika
(BA)

6

30

felvételi elbeszélgetés - van
 A N rabbihelyettes
(BA)
8 10 felvételi elbeszélgetés -  van
A N zsidó felekezeti szociális munkás
(BA)
7 20 felvételi elbeszélgetés - van
A E zsidó felekezeti szociális munkás
(BA)
7 20 felvételi elbeszélgetés - van
A L liturgika
(BA)
8 30

felvételi elbeszélgetés

- van
A L zsidó közösségszervező (BA) 6 30 felvételi elbeszélgetés - van
A L zsidó kántor
(szakirányú továbbképzés)
4 5

alkalmasság felmérése

- van

A = alapképzés   M= mesterképzés  O=osztatlan  N = nappali      E = esti     L = levelező

Az oklevél kiadásának feltétele a szakra előírt nyelvvizsga bizonyítvány(ok) bemutatása!!!

szak

szint mennyiség nyelvvizsga szintje nyelvvizsga típusa
Judaisztika BA 1 db középfok "B2" típusú
Zsidó felekezeti szociális munkás BA 1 db középfok "B2" típusú
Liturgika BA 1 db középfok "B2" típusú
Rabbiképző  MA 1-1 db alap és középfok "B2" típusú
Rabbihelyettes BA 1 db középfok "B2" típusú
Zsidó közösségszervező BA 1 db középfok "B2" típusú
Zsidó kultúratörténet MA 1-1 db alap és középfok "B2" típusú

Vissza