Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ tudományos folyóirata
 

IMPRESSZUM

A HÁCOFE,
AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM
VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA

 

HU ISSN 2062-140X (Online)
 

FŐSZERKESZTŐ: Schőner Alfréd.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Kiss Endre, Komoly Judit, Kotel Da Don (University of  Zagreb), Lichtmann Tamás, Shlomo Spitzer (Bar Ilán), Staller Tamás zcl.

TANÁCSADÓ TESTÜLET: Fekete László, Haraszti György, Kárpáti Judit, Oláh János, Sommer László

AZ ADOTT SZÁM SZERKESZTŐJE: Schőner Alfréd

FELELŐS KIADÓ: Schőner Alfréd

MEGJELENÉSI ADATOK: Megjelenik évente négyszer.
KIADÓ: az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, 1084, Budapest, Bérkocsis utca 2

TECHNIKAI MUNKATÁRS: Kocsis  Péter (vezető fejlesztő, üzemeltetés)

TECHNIKAI ADATOK: a  HACOFE az OR-ZSE  saját fejlesztésű elektronikus folyóirata.

BEZÁR

 A HACOFE TEMATIKUS RENDSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT