Dr. Raj Ferenc rabbi laudációja
Aranydiplomája átadásakor - 2017.06.04

 

 Raj Ferenc Budapesten született, a II. világháború megpróbáltatásokkal teli időszakában, 1942-ben. Ő, és fivére: Raj Tamás már ifjú korukban a rabbi hivatás mellett döntöttek, és elhatározták, hogy életüket a zsidóságnak és a tanításnak szentelik. Így is történt, mindketten rabbik, és a szó nemes értelmében: tanítók lettek.

Raj Ferenc, 50 éve, 1967-ben szerzett rabbi diplomát az Országos Rabbiképző Intézetben, majd az állami oktatásban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán „iráni nyelv és irodalom szakos” egyetemi diplomát is szerzett.

Az újpesti és a zuglói zsinagóga fiatal rabbijaként, részt vett az akkor tiltott és üldözött zsidó földalatti mozgalomban, mint a cionista programok egyik szervezője és vezetője. 1972-ben a hatóságok már börtönnel fenyegették, ezért a szabad világba, az Amerikai Egyesült Államokba emigrált.

Új hazájában, a reform zsidóság köreiben végzett rabbinikus szolgálatot, előbb Brooklynban, majd a Massachusetts-i Belmontban, mielőtt a kaliforniai Berkeley Beth El gyülekezet rabbijának választották meg.

Raj Ferenc a tudományok művelésével az Amerikai Egyesült Államokban sem szakított, ezt bizonyítja többek között, hogy 1992-ben a Hebrew Union College - Zsidó Vallási Intézete teológiai díszdoktori címet adományozott Raj Ferenc rabbinak.

Idézet az indoklásból: „Akinek a tanulás iránti elkötelezettsége a rabbinikus elhivatottság legmagasztosabb hagyományain alapult, aki a vasfüggöny mögött készült életpályájára, aki tanította népünket a zsidóság értékeire és eszményeire nagy személyes kockázatvállalás mellett, akinek teljes életét a rabbinikus elkötelezettség jellemzi a vallásos hit előmozdítása érdekében, aki képes volt egy életművet építeni új hazájában, és közösségében vezető pozíciókra emelkedni."

Raj Ferenc posztgraduális tanulmányokat folytatott a Columbia-, majd a Brandeis Egyetemen, ahol 2004-ben bölcsészettudományi doktori (PhD) fokozatot szerzett „Közel-Kelet és zsidó tudományokból”.

A zsinagógai szószéken végzett tanítással párhuzamosan, az akadémiai tanítást sem mellőzte, a Hebrew Union College-ban „zsidó történelem” kurzusokat vezetett.

Dr. Raj Ferenc rabbi a közéletben is aktív szerepet töltött és tölt be, elkötelezetten munkálkodik a zsidóság és más vallások közötti kapcsolat előmozdításán.

Szervezője és létrehozója volt az évenkénti vallásközi „hálaadó napi” összejöveteleknek, valamint a Martin Luther King tiszteletére rendezett megemlékezéseknek.

Sok olyan programban vett részt és tevékenykedett bennük aktívan, amelyek a cedákát (jótékonyságot), a gmillut hásszádimot (önzetlen jócsekedeteket) és a tikkun olámot (a világ megújítását, megjavítását) célozták és mozdították elő.

Dr. Raj Ferenc rabbi 2007 június 30-án nyugállományba vonult a Beth El gyülekezetből, azonban továbbra is, mint emeritus rabbi folytatja tevékenységét közösségében.

Dr. Raj Ferenc rabbi az alapító-vezetője a magyarországi Bet Orim reform zsidó gyülekezetnek. Ő szervezi és vezeti a gyülekezet egalitárius istentiszteleteit, magyar és angol nyelven.

Tanított egykori Alma Materében, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen; valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol tevékeny résztvevője a keresztény-zsidó párbeszédnek és egyéb vallásközi akcióknak; továbbá a Kaliforniai Egyetem Szláv, Kelet-Európai és Eurázsiai Intézetének vendégoktatója is.

Dr. Raj Ferenc rabbi nős, felesége: Paula Raj, középiskolai tanár. Négy gyermekük és kilenc unokájuk született.

E rendkívül gazdag és eredményes életút fentebb ismertetett tényei és eseményei alapján; rabbinikus, tudományos és közéleti tevékenységeiben szerzett érdemeire való tekintettel, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, mint az Országos Rabbiképző Intézet jogutóda, úgy határozott, hogy Dr. Raj Ferenc rabbinak, aki jogelődünkben, az Országos Rabbiképző Intézetben 50 évvel ezelőtt vette át rabbi diplomáját, „ARANYDIPLOMÁT” adományoz.

Az Ö.való adjon neki, és szeretteinek is, eredményekben gazdag hosszú és boldog életet, az emberi életkor legvégső határáig!

2017. 06. 04.
OR-ZSE zsinagógaDr. Oláh János
rektorhelyettes
2017.06.04

Vissza