2018. június 24 - 30

Moáb királya


A szidra egyik érdekessége maga az elnevezése. Bálák, a moabita uralkodó nevét viseli, ami nem abból a szempontból különös, hogy egy nem szimpatikus hős a névadó, hiszen Koráh-nak köszönhetően ilyenre volt példa, hanem azért, mert nem ő a valódi főszereplő, hanem az általa felbérelt Bileám.

A Tóra szerint Bálák megijedt a közeledő zsidók háborús sikereitől: "Mikor látta Bálák, Cippór fia mindazt, amit Izrael tett az emórival" (22:2), de Rabbi Avraham Naftali Galanti szerint nem csak erről szól a mondat: "azt látta (Bálák), amit Izrael tett az emórival, de amit az emóriak tettek Izrael-lel, nem látta".

Nem, a rabbi nem kortárs, és nem az Izrael államával kapcsolatos egyoldalú tájékoztatásról beszél, csak emlékeztet, hogy a zsidók kapcsán a negatívumok kizárólagos hangsúlyozásának évezredes hagyománya van. Ennek alapján viszont érthető, hogy miért nem Bileám-ról van elnevezve a szidra: hozzá hasonló képességű róse kevés volt az elmúlt évezredekben, viszont a Bálákok csak úgy hemzsegnek minden nemzedékben.

A Pirké Ávot kiemeli, hogy a Bileám-hoz hasonló gonoszok nem élik meg napjaik felét sem, ahogy a zsoltár (55:24) mondja: "A vérengző és csaló emberek napjaik felét sem élik meg".

Mestereinket többek közt az foglalkoztatta, hogy miért napokról és nem évekről szólnak forrásaink több esetben is?

Ráv Menáhem Szimha Katz a Gemárát (Sábát 153a) idézi: "az ember térjen meg egy nappal a halála előtt. Vajon tudja az ember, hogy mikor van a halála napja? Nem! Éppen ezért minden nap meg kell térni".

Ráv Katz hozzáteszi: "ez a naponta végrehajtott megtérés adja az évek értékét", és idézi a Háfec Háim-ot, aki szerint "tekintsünk magunkra úgy, mintha csak egy napunk maradt volna, melynek során egy micvát lenne szükséges megtennünk, és mindezt annak tudatában, hogy egyedül vagyunk a világon".

Bölcseink szerint a napok (és évek) értékét ez a fajta állandó tettvágy és tetterő (zerizut) határozza meg.

"De most elmegyek népemhez, gyere, hadd adjak neked tanácsot arra vonatkozóan, amit tesz ez a nép a te népeddel a későbbiekben" (24:14). Bileám átkából végül áldás lesz, de - ahogy erről a midrás (Tanhuma) is szól - abban nincs sok köszönet. "Ennek kapcsán van írva: "aki kora reggeltől nagy hangon áldja felebarátját, az átoknak számít neki" (Mislé 27:14).

Amikor jött Bileám, hogy megátkozza Izraelt, akkor Isten megcsavarta a nyelvét, és elkezdte megáldani őket, "de nem volt hajlandó Örökkévaló Istened hallgatni Bileámra, és megfordította Örökkévaló Istened neked az átkot áldássá".

A Kádos Báruh Hu erőt adott Bileám hangjába, és hangja végigment a világ egyik végétől a másikig, hogy hallják a népek is, hogy megáldotta őket. Bileámról szól a Mislé megállapítása: "aki kora reggeltől nagy hangon áldja felebarátját, az átoknak számít neki", amint írva van: "gyere, hadd adjak neked tanácsot".

Noha Bileám átkából áldás lesz, de az általa mondott tanács hatására csapás jön Izraelre (24:9) és megölt huszonnégyezer embert, nincs is ennél nagyobb átok!

Vagyis résen kell lennünk, nem az számít kizárólag, hogy mit mondanak, hanem legalább ennyire fontos, hogy ki mondja, különösen akkor, ha az elmondottak látszólag áldásnak tűnnek.

"Milyen szépek a sátraid Jákob, hajlékaid Izrael"! (24:5). Ezt a szép mondatot Bileámnak köszönhetjük, és imakönyveink elején is megtalálható, hogy a zsinagógába belépve azonnal elmondjuk. Érdekes, hogy egyesek kihagyták a pászukot.

Rabbi Slomo Luria írja: "amikor bejövök a zsinagógába, ezzel a verssel kezdek: "De én kegyelmed bőségéből házadba léphetek" (Zsoltárok 5:8), de kihagyom a "milyen szépek a sátraid" kezdetű mondatot, mert Bileám mondta először, és átok gyanánt hangzott el". Vagyis nem csak az számít, hogy ki mit mond, hanem az is, hogy milyen szándékkal szól.

A Talmudban (Szanhedrin 105a) olvassuk: "És ott maradtak Móáb fejedelmei Bileámnál" (22:8). A próféta felbérlésére nem csak moabiták, hanem midjániták is érkeztek, vajon ők hova tüntek? A Talmud szerint, amikor Bileám azt mondta nekik, hogy kikéri Isten véleményét, engedélyét, akkor a midjanita bölcsek így szóltak: biztosan nem fog velünk jönni, hát, van olyan apa, aki gyűlöli fiait?

A midjanita bölcsek tudták azt, amit a moabiták nem: ha Bileám kikéri Isten véleményét, akkor vesztettek, mert az Örökkévaló előbb vagy utóbb megsegíti népét.

"És küldött követeket Bileámhoz, Beór fiához" (22:5). Ha néha úgy tűnik, hogy a Tórában ellentmondásra bukkanunk, akkor feltétlenül meg kell nézzük, mit mondanak bölcseink, mert gyorsan kiderül, hogy nincs érdemi probléma.

Ebben az esetben arról van szó, hogy a szöveg egy másik helyen (24:3) azt írja: "az ő (Bileám) fia Beor", Ki az apa és ki a fiú valójában?

Jön Rabbi Johanán (Szanhedrin 105a) és segít: "Bileám apja volt a "fiú" a prófétaság vonatkozásában, mert Bileám volt a jelentősebb próféta". Vagyis a szöveg először a leszármazásról, másodszor viszont a (prófétai) képességekről szól. Rend van, hátradőlhetünk.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas Istrván
rabbi

 

   Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza