2018. február 25 - március 3


"Mikor látta a nép, hogy Mózes késlekedik lejönni a hegyről, összegyülekezett a nép Áron körül és mondták neki: kelj fel, készíts nekünk Istent, aki járjon előttünk, mert ez a férfi, Mózes, aki felhozott bennünket Egyiptom országából - nem tudjuk, mi történt vele" (32:1).

Ráv Jichák Zeév Yadler szerint "az Aranyborjú készítői nem akartak bálványt imádni, a bűnük valójában az volt, hogy egy közvetítőt szerettek volna maguk és az Örökkévaló közé". Ilyen közvetítő szerepet a hagyományos zsidó felfogás szerint nem tölthet be ember, hanem kizárólag a micvák végrehajtása által tarthatunk kapcsolat az Örökkévalóval.

"És készítsd el azt a szentség kenetolajának…" (30:25). A kenetolajnak fordított mishát kodes segítségével kellett a későbbiekben felkenni Izrael királyait is, illetve a messiás, azaz felkent kifejezés is innen van.

Ebben a fejezetben háromszor van említve a kenetolaj, ami a Chida (Rabbi Chaim Joszef Azulaj, 1724-1807) szerint, akinek ma van a jahrzeit-je, arra utal, hogy más rabbik véleményével (Radak, Abarbanel, Kli Jakar) ellentétben az első három királyunk (Saul, Dávid, Salamon) mindegyike, tehát Saul is azzal lett felkenve.

Ez nekünk meg leginkább azért lehet fontos, mert emlékeztet, hogy a felkenés olajához hasonlóan nincs semmi olyan Istentől kapott, és/vagy otthonról hozott elv, eszköz vagy gondolat, amely egyértelműen meghatározna, hogy mire megyünk a későbbiekben. E folyamatot egyéni erőfeszítéseink és az "Ég segítsége" (sziátá dismájá) befolyásolják, az "induló csomag" csak lehetőséget és nem kizárólagosságot jelent.

"Mózes pedig vette a sátort és felvonta a táboron kívül, távol a tábortól és elnevezte gyülekezés sátrának. És mindenki, aki kereste az Örökkévalót, kiment a gyülekezés sátrához, mely a táboron kívül volt" (33:7).

Rási és Rámbám a szokásoknak megfelelően nem értett egyet, igaz erről Rási (1040-1105) nem tudott, csak Rámbán (1194-1270), a fenti esemény időpontjának kérdésében. Rási szerint Mózes 2448. Támmuz 17-én törte össze a Kötáblákat, majd másnap leszámolt a vétkesekkel (32:26-29). Támmuz 19-én felment a Szináj-hegyre negyven napra, hogy könyörögjön a zsidó nép megmaradásáért, Áv 29-én vissztért, hogy bejelentse: az Örökkévaló megbocsátotta az aranyborjú bűnét és hajlandó másodszor is Kőtáblákat adni.

Elul hónap első napján harmadszor, egyben utoljára felment Mózes a Teremtőhöz negyven napra, és 2449. Tisri 10-én, az első Jom Kippur alkalmával már a Kőtáblákkal tért vissza Izrael táborába. Másnap kivitte a sátrat a táboron kívülre, és az ott is maradt 2449. Niszán 1-ig, amikor is megkezdte működését a Miskán, vagyis a pusztai Hajlék.

A Rámbán viszont úgy véli, hogy Jom Kippur után felesleges lett volna kivinni a sátrat, hiszen engesztelést nyertek a zsidó nép tagjai vétkükre, és Mose rábénu valójában a Kőtáblák összetörését követően költözött ki a táborből, amikor bizonytalan volt, hogy megtérnek-e a zsidók és Isten elfogadja-e a t’suvát. Abban - mert ilyen is volt - egyetért Rásival, hogy a Niszán 1-én tért vissza a táborba.

Este és holnap reggel olvassuk a Megillát, melyből az is kiderül, hogy Eszter és társai böjtöltek a kritikus időszakban. Mi nem csak erre emlékezünk azzal, ha böjtölünk, hanem módunk lehet zavartalanul, fizikai igényeinkkel nem törődve végiggondolni, hogy - és innen közösségünk kiváló tagját, Zivá Mirjám asszonyt idézem - "saját életünkben mire is mutat rá ez a történet?

Képesek vagyunk-e kicsit Eszterként viselkedni és áldozatot vállalni, kockáztatni? Ő megmentett egy egész népet. Nyilván ezt - jó esetben - tőlünk nem várja el senki. Minden grandiózus nagy tett mellett azonban vannak apró lépések is, amiket ha az illető nem tesz meg, akkor nem kerülne sor az emlékezetes cselekedetére sem. Eszter idegen környezetben élt, Perzsiában, méghozzá „reflektorfényben", a királyi udvarban.

Mégis megőrizte zsidó identitását… Mi ugyan nem élünk Susan királyi udvarában és nem a mi vállunkat nyomja a zsidóság elpusztításának megakadályozása. De vannak a saját életünket, belső világunkat befolyásoló döntések, amiket meg kell hoznunk és fel kell vállalnunk, hogy több nehézség, esetleges lemondás árán fogunk majd közelebb kerülni saját zsidóságunk megerősítéséhez és a zsidó szellemiség hétköznapjainkba történő beemeléséhez is.

Nem Izraelben élünk és nem áll a rendelkezésünkre minden sarkon egy kóser üzlet, vagy étterem. Egyértelmű, hogy egy olyan út választása, mint zsidónak lenni Magyarországon, hatalmas bátorságot követel meg, alázatot és felelősségvállalást.

Eszternek több jutott osztályrészül, nem kétség. De cserébe mi mindennap bizonyíthatjuk, hogy méltón emlékezünk az ő áldozataira: az apróbbakra is, a hétköznapiakra - amiket nem királynéként tett meg, hanem zsidó emberként. Lehet, hogy nem tudunk sorsokon változtatni, de nem szabad lebecsülni a kis tetteket, kis döntéseket sem, mert ezek mutatják meg igazán, hogy kik is vagyunk és ezek adják meg annak az örömét is, hogy mindennap egyre inkább megéljük zsidóságunkat; ezzel pedig hozzáteszünk a hazai zsidóság erősítéséhez, növekedéséhez. Talán hosszú távon mégis csak egy egész közösség szellemi megmaradását szolgáljuk majd".

Hanukka és Purim ünnepe sok hasonlóságot mutat, de az egyik legjelentősebb eltérés, hogy csak az előbbi alkalmával mondjuk el a dicsőítő zsoltárfüzért, a Hallél-t.

A Talmud (Megilla 14a) szerint: "Rabbi Hijá bár Ávin mondta Rabbi Jehosuá ben Korhá nevében: miként a szolgaságból szabadságba kerülő zsidók dicséneket zengtek, úgy a halálból az életbe kerülőknek nem kell annál inkább dicséneket zengeni? Ha így van, akkor nem kellene Hállél-t mondanunk Purimkor? Nem, mivel nem mondunk Hállél-t olyan csodára, ami Izraelen kívűl esett meg. Az egyiptomi kivonulás Izraelen kívül történt, mégis mondunk éneket (Hállél)?! Ahogy a B’rájtában áll: amíg Izrael fiai el nem érték az Országot, addig minden ország megfelelő volt ének mondására, de miután bementek az Országba, már egyetlen más ország sem volt megfelelő ének mondásra." Ráv Náhmán mondta: a Megilla-olvasás egyenértékű a Hállél-lal.

"És őrizzék Izrael fiai a szombatot, hogy megtartsák a szombatot nemzedékeiken át, örök szövetségül" (31:16). Aaron Levine ("Reisha Rav") megjegyzi: a szombati tilalmak együttesen garantálják, hogy a sábát munkától mentes pihenőnap legyen. A rabbi szerint a "pihenés nem szükségszerűen jó dolog, valójában minden attól függ, hogy mit kezdünk időnkkel egy munkától mentes napon. Néha maga a pihenés (s’vitá ácmá) teszi lehetővé az embernek - a megszokott struktúra hiányában - hogy bűnt kövessen el. A sábát-ot nem szabad terméketlen, vagy esetleg destruktív idővé alacsonyítani, mert valódi célja az, hogy a szabad idő által olyan spirituális célokra fordíthassuk energiáinkat, melyek megvalósítására a hétköznapi rohanás során nincs időnk."

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza