SZIV
ÁN HÓNAP

   


Sziván a Biblia szerint az év harmadik hónapja (Mózes II. 19.), és a kilencedik tisritől számítva. A hónap neve Eszter könyvében is említve van. Asszír nyelvben SIVANY a hónap neve, ami az "erős napsütés idejét" jelenti. A Talmudban (Ketubot 62.) SAVI-LABA a hónap elnevezése, ami NLHAV-LAVA - lángba borult lávát jelent. Mások szerint a SZIV - ZIVET, ragyogófényt jelent.

Sziván csillagképe az Ikrek. Egyes magyarázatok szerint az ikertestvérek: Dávid király (születésnapja Sávuot ünnepére esik) és a Messiás, aki Dávid leszármazottja lesz (Mesiách ben Dávid). Mások szerint az ikrek a Tóra és Izrael népe, akik egyesültek, miután az Ö-való a zsidó népnek adta a Tórát Sávuot napján. Sziván mindig harminc napos.

Sziván hónap főbb eseményei népünk hagyományai szerint:

Szivánban enyhült az esőzés az Özönvíz alkalmával.

Ezékielnek próféciája volt a fáraóról
ÁCERET ünnepkor (Savuotkor) hozták a Bikurimokat "Zsengéket" és a két kenyér 
áldozatot a Bét Hámikdásban a Templom idejében.

Ebben a hónapban hunyt el Dávid király

A rómaiak ebben a hónapban végeztek ki több, rabbi Akiva csoportjához tartozó nagy zsidó bölcset (ÁSZÁRÁ HÁRUGEI MÁLCHUT).

Jerábeám ben Nevát király uralkodásának idején Izrael lakói nem hoztak több bikurimot (zsengét) Jeruzsálembe

1648 - 1649-ben népünk százezreit gyilkolták meg Lengyelországban és Ukrajnában, ezért a hónap 20. napja böjtnappá lett nyilvánítva (TÁÁNIT CIBUR). 

A hónap nevével kapcsolatban érdemes még megjegyezni, hogy a Gezerben történt ásatások során előkerült egy mezőgazdasági kő luách (naptár), melyben sziván hónap az "általános aratás" nevet viseli.

Sziván hónapban történt események népünk hagyományai szerint:

Sziván hó 1.: ezen a napon érkeztek Izrael fiai a Szináj hegy lábához.

Sziván hó 3. 4. 5.: az elkülönítés három napja ("HÁGBÁLÁ") a Tóra-adás előtt.

Sziván hó 15. 16. 25.: ezeken a napokon nem lehet böjtölni, se "mászpedolni" (gyászbeszédet mondani), mert e napokon nagy csodák történtek a Makabeusok korában (Megillat Táánit)

Sziván hó 20.: (az idén június 16. péntek) az Ortodox Rabbitanács által megállapított országos Mártírböjt és Gyásznap TÁÁNIT LEZICHRON HÁ-KEDOSIM! Ha valaki nem tudja mártír hozzátartozója elhalálozásának pontos napját, e napon tartja meg a jahrzeit-et. Reggel "SZLIHOT" imát mondunk az "ÁMIDÁ" után. A rabbi drosét tart (esetleg már előző nap este), és kegyelettel megemlékezik az 1940 - 44 közötti, a fasizmus hatmilliónyi zsidó mártírjáról. A MINCHÁ-t délben kell imádkozni, de a VÁJCHÁL-Tóra-felolvasás elmarad. Az előimádkozó is S'MÁ KOLÉNU-ban mond ÁNÉNU-t. Az ima után böjtnek vége van. (Idézet az 5766-os luáchból)

Sziván hó 25.: az Ágádá leírása szerint ezen a napon végezték ki a rómaiak Rábán Simon ben Gámliélt, rabbi Jismáél ben Elisát és rabbi Chánánjá Sz'gán Há-kohánimot.

Sziván hó 27.: Chániná ben Trájdon mártírhalált halt a máglyán. A rómaiak egy tóratekercsbe csavarva égették meg. 

Események a diaszpórában:

Sziván 5. 6.: A Rajna-vidéken keresztes hadjárat alkalmával leromboltak zsidó közösségeket, köztük Bachrah és Maintz városában is (1096).

Sziván 7.: Vilniuszban elégették a híres Gér-Czedek-et, gróf Avraham ben Avraham Potoczkit (1749)

Az Erec-i jisuv történetéből:

Sziván 4.: Megalapították Metula falut (Moshava) Felső Galilleában.

Sziván 8.: Megalakult az első mezőgazdasági munkás tanya a "Kineret" tó partján (1908)
Sziván 19.: Megalakult Tel-Aviv (1909)

Sziván 30.: Ez a nap a "Fekete szombat" néven került be Izrael történelmébe. A brit hatóságok letartoztatták az Erecben élő összes cionista vezetőt. Azzal vádolták őket, hogy a "HÁGÁNÁ"-ban és a "PÁLMÁCH"-ban tevékenykedtek.

Híres cionista személyiségek jahrzeit-jei sziván hónapban:

Sziván 5.: Jeshaja Saphira rabbi, a "POEL MIZRACHI" vallásos cionista munkáspárt egyik alapítója (1945)

Sziván 15.: Smuel Chajim Landau, a "Tora ve-avoda" (Tóra és munka) munkásmozgalom és a "MIZRACHI" párt egyik vezető személyisége.

Sziván 19.: Rabbi Smuel Mohilover, a bialisztoki rabbi a "CHOVEVEI TZION" (Cion szerelmesei) mozgalom egyik vezetője (1898).

Sziván 28.: Chajim Arlozorov, a cionista munkásmozgalom vezetője, és a "SZOCHNUT" politikai osztályvezető igazgatója, ismeretlenek gyilkolták meg Tel-Avivban (1933)

Sziván 30.: Elijahu Golomb a "HÁGÁNÁ" egyik alapítója és vezetője (1945).

2006.06.06
Eliezer Slomovits

Vissza