IJÁR HÓNAP

   


Az év második hónapja niszántól számítva, és a nyolcadik tisritől számítva. Csillagképe: Bika. A név babilóniai eredetű. A hónap bibliai neve ZIV (tavaszi fény). Ros Chodes ijár (a hónap első napja) csak hétfőre, keddre, csütörtökre vagy szombatra eshet. Ijár hó mindig 29 napos

A Bét Hámikdás (a Jeruzsálemi Nagytemplom) idejében Jeruzsálemből küldöttek sokasága indult, hogy tudassák az érdekeltekkel, milyen napra esik Pészách Shéni (ijár 14), miután e napon áldozták a Korbán HáPészáchot azok, akik első Pészáchkor (niszán 14) tisztátalanok voltak, vagy távoli úton voltak és nem tudták a Pészachi Korbán áldozatát meghozni.

A chaszidikus irodalomban az IJÁR szó kezdőbetűi: Ani (én), Hashem (az Istened) én vagyok Rofecha (az orvosod), vagy: szintén IJAR szó kezsőbetűi: Avraham, Itzhak, Jaakov és Rachel - a törzsek és a nép alapján.

A hónap eseményei - a tradíció szerint

- A Shabat-ot kapta Izrael népe

- ijár 1.: Ekkor kapta Mózes az Örökkévalótól a parancsot, hogy számolja meg Izrael népét.

- ijár 2.: E napon kezdte Salamon király a Jeruzsálemi (első) Szent Templom építését, uralkodásának negyedik évében, 480 évvel az Egyiptomi kivonulás után.

- ijár 5.: Izrael függetlenségi napja. (Jom Háácmáut.)

- ijár 8.: Ázkárá (megemlékezés) az első keresztes hadjárat áldozatairól.

- ijár 18.: Lág bá-Omer. Lág Báomer napján, ijar 18-án győzte le BAR KOCHBA a római hadsereget, és megszűnt a járvány, amelyben rabbi AKIVA tanítványainak nagy része is elpusztult. Lág Báomer nagy ünnepnap Meronban - Rabbi SHIMON BAR YOCHAI sírjánál.

- ijár 20.: Ezen a napon indultak Izrael fiai a Szináj hegy felé a Tóra elfogadására.

- ijár 23.: Makabeusok elfoglalták a görögöktől a Chakra erődítményt - Jeruzsálemben a II. Templom idejében.

- ijár 27.: A Makabeusok eltörölték a szíriai görögöknek fizetendő adót, II. Demetreus császár idejében.

- ijár 28.: Jeruzsálemi óváros és a zsidó szent helyek felszabadítása a 6 napos háborúban ( 1967)

- Ijár 29.: Ezen a napon hunyt el Sámuel próféta, ez a nap valamikor böjtnap volt.

- Kezdett hullni a manna.

- Kezdett "működni" a kút.

- Elhunyt ELI főpap és fiai, a Frigyszekrény a filiszteusok fogságában került.

- Abkara (megemlékezés) az első keresztes hadjárat áldozatairól.Erec Izrael történetéből

- másodikán: a Cahal elfoglalta Tzfat (Szafed) városát (1948)

- harmadikán: a Cahal elfoglalta Beit Shean városát (1948)

- negyedikén: Jaffa arab város megadta magát az izraeli hadseregnek (1948)

- ötödikén: Yom Haacmaut! Ekkor hirdették ki Izrael Állam megalapítását. Az USA elismerte a Zsidó Államot (1948. május 14.- idén csütörtökön, május 12-én )

- hetedikén: A nagy zsidó filantróp, a párizsi Edmond Rotschild báró első látogatása Erecben (1887)

- felállították az első zsidó települést a a Negevben - Gevulot Negev (1942)

- nyolcadikán: a Cahal elfoglalta Akkó arab várost és a Cion hegyet Jeruzsálemben (1948), a Szovjetunió elismerte Izrael Államot (1948)

- tizenkettedikén: Izrael, mint egyenlő szuverén állam, belépett az ENSZ-be, 

- tizennyolcadikán: megnyílt Jeruzsálemben a "Becalel", a híres művészeti főiskola (1906)

- az arab légió felégette a Hurbat rabbi Jehud He-Chaid zsinagógáját Jeruzsálemben (1948)

- az arab légió elfoglalta Jeruzsálem Ó-városát, és a negyed zsidó lakossága megadta magát.(1948)

- a Népszövetség elismerte a Balfour Declarációt és átadta a mandátumot.(1920)

- lerakták az első zsidó kikötő alapjait Tel Avivban (1938)

- huszonnyolcadika ünnep nap, Jeruzsálem napja, Jom Jerushalajim.


A nép történetéből

- Hetedikén: megkezdődött a nyílt lázadás a római birodalom ellen Júdeában. Az ország főkormányzója a Flous visszavonult Jeruzsálemből (i.sz. 66.)

- Tizenhetedikén: elhunyt prof. Herman Shapira, a Keren Kayemet tagja és a Jeruzsálemi Héber Egyetem tanára

- Huszonhatodikán: elhunyt Nachum Szokolov, híres író és újságíró, a Cionista Világszervezet elnöke (1936), földi maradványait újra eltemették Jeruzsálemben 1956-ban, ijár 13-án, a Herzl hegyen.

Eliezer Slomovits

Vissza