Elektronikus Könyvsorozat

Kiadó: Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2.

A kiadásért felelős: Dr. Schőner Alfréd egyetemi tanár, rektor

telefon, fax:  318-8983; 318-7049/136

honlap: www.or-zse.hu/javne

e-mail: vzs@or-zse.hu

Szerkesztésért felelős: Dr. Kiss Endre egyetemi tanár