Az áldozatok és a hősiesség napja:
jom házikáron lásoá velágvurá


 
A jom hásoá vehágvurá szavak jelentése: a katasztrófa és a hősiesség napja.

Főleg a diaszpórában a rövidebb alakot szokás használni: jom hásoá = a katasztrófa napját.

soá szó, mely a Tanahból ered, több jelentéssel is bír, pl.: szerencsétlenség, csapás, megsemmisítés, miként Jesájá könyvében (X,3), vagy a Zsoltárokban (LXIII,10) olvashatjuk.

E napnak a másik, a nagyvilágban jobban ismert elnevezése: a holokauszt napja.

A holokauszt szó szintén a Tanahból, annak görög nyelvű fordításából (Szeptuaginta) ered. E helyütt e görög szó égő-, vagy egészen elégő áldozat értelemmel bír (M.I. VIII,20 és Zsoltárok LI,21), és átvitt értelemben azt jelenti: "ami tűzben pusztult el."

            Másik, csak Izraelben használt neve e napnak a jom hásoá umered hágetáot, a katasztrófa és a gettófelkelés (emlék)napja, mert 1943. április 19-én (5703. niszán 14-én, tehát peszáh előestéjén) a varsói gettóban megkezdődött a közel egy hónapig (május 15-ig) tartó kilátástalan, de mégis hősies fegyveres harc Mordeháj Anielewicz és Jichák Zuckermann vezetésével a német csapatok ellen. A felkelés elbukott, de a gettó halálraítélt zsidó lakói megmutatták hősiességüket és fegyverrel a kezükben haltak meg.

Az áldozatok mellett e hősiességre is emlékeztet ez a nap, melyet Izrael Állam parlamentje, a Knesszet nyilvánított emléknappá, és rendelt el megemlékezést niszán 27-én, mert 1943. május 3-án, (niszán 27) ölték meg a németek a felkelés vezetőit.

            Az országos megemlékezést Jeruzsálemben tartják a Jád Vásémben, mely emlékhelyet 1953-ban alapítottak a meggyilkoltak emlékét megőrizni. Ilyenkor szokás emlékmécseseket gyújtani, böjtölni, gyászimákat mondani, egy időre elgondolkodni, elképzelni az elképzelhetetlent. Izraelben az állami zászlót félárbócra engedik és szirénák zúgása emlékeztet az áldozatokra, miközben megáll az élet, leáll a közlekedés. A soá következtében a zsidóság egyharmada elpusztult és a megmaradt közösségek addigi szerkezete teljesen átalakult. A soá előtt Európában volt a diaszpóra központja, itt éltek szellemi vezetői is. Mindez megszűnt és a vezető szerepet az észak-amerikai és a palesztinai zsidóság vette át még Izrael országának megalapítása előtt. Részlet a mártírok emlékére mondott imából:

"Irgalmas I.-ten! (É.- l málé ráhámim!)

Adj nyugodalmat dicsőséged sugarai közt szeretteink lelkének, kik meghaltak, mert zsidók voltak.

Irgalom Atyja, védőszárnyaid oltalmába fogadd be őket örök időkre.

Foglald megszenvedett lelküket az örök élet kötelékébe, örök békességben legyen részük…"

A fenti írás Oláh János: Judaisztika, (Budapest, Gabbiano Print Kft, 2009) című kötetében jelent meg.

Vissza