A Judaisztika szak óra- és vizsgaterve

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

ALAPKÉPZÉS
(heti óraszám)

SZAKKÉPZÉS
(heti óraszám)

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Ivrit (Modern héber)

4gyj

4gyj

2gyj

2gy

2gyj

2gyj

Ivrit (Modern héber) nyelvtani gyakorlatok

2gyj

2gyj

2gyj

2gyj

2gyj

2gyj

Bibliai héber

     

2gyj

2gyj

 

Szigorlat

       

X

X

NYELVEK: 32 óra

6

6

4

6

6

4

Bevezetés az Írásbeli Tanba

2k

2k

       

Tóra

2k

2k

       

Próféták

   

2k

     

Szentiratok

   

2k

     

Bevezetés a Szóbeli Tanba

   

2k

     

Talmud

     

2k

   

Rabbinikus irodalom

     

2k

   

Midrások

         

2k

Responzumok

       

2 k

 

Judaisztika

2k

2k

2k

2k

2k

2k

JUDAISZTIKA: 34 óra

6

6

8

6

4

4

Liturgia

2gyj

2gyj

2gyj

2gyj

2gyj

 

LITURGIA: 10 óra

2

2

2

2

2

 

Ókori zsidó történelem

2k

2k

       

Középkori zsidó történelem

   

2k

2k

   

Újkori zsidó történelem

       

2k

2k

Judeofóbia/Antijudaizmus/Antiszemitizmus

       

2k

 

Soá/Holokauszt

         

2k

A magyarországi zsidóság történelme

   

2k

2k

2k

2k

ZSIDÓ TÖRTÉNELEM: 24 óra

2

2

4

4

6

6

Bevezetés a filozófiába

2k

2k

       

Zsidó filozófia

   

2k

2k

2k

2k

Zsidó irodalom

   

2k

2k

2k

2k

Bevezetés a vallástudományba 2k          

Könyvtári ismeretek

 

2gyj

       

Levéltári/Tárlatvezetési gyakorlat

         

4gyj

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET: 26 óra

4

4

4

4

4

8

Szakdolgozati szeminárium

       

1ai

 

Az ima világa

1ai

1ai

1ai

1ai

1ai

1ai

Zsidó életélmény

1ai

1ai

1ai

1ai

1ai

1ai

KREDIT NÉLKÜLI TANTÁRGYAK: 13 óra

2

2

2

2

3

2

             

SZABADON VÁLASZTHATÓ
 TANTÁRGYAK: 18 óra

 

2

4

4

4

4

             

ÖSZESEN (óra/hét)

22

24

28

28

29

28

 k = kollokvium    sz = szigorlat    gyj = gyakorlati jegy    ai = aláirás

  A Judaisztika szak képzési és kimeneti követelményei

JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA

SZAKDOLGOZATI TANÁCSOK

AZ ÉRVÉNYES ÓRA-ÉS KREDITTERV

Vissza