Kiss Endre professzor laudációja
a Scheiber Sándor díj átadásakor- 2017

Vehájá keéc sátul ál-pálgé májim
áser pirjó jittén beittó
veáléhu ló-jibból vechól áser-jáásze jácliách!

Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
mely idejében meghozza gyümölcsét,
melynek nem hull le a lombja!
Boldogul minden dolgában!
/Zsoltár 1,3/

Kiss Endre professzor 1949-ben született és 1971-ben szerezte meg diplomáját az ELTÉ-n német-magyar szakon. Kiváló nyelvtudása végigkísérte tudományos pályafutását, filozófusként megannyi tanulmány, előadás kiváló birtokosának mondhatja magát. Kezdetben az Osztrák-Magyar Monarchia filozófia- és eszmetörténetével, majd kiváló monográfiában tárta fel Nietsche gondolatvilágát. Kelet-Európa és a globális fejlődés is, a globalizáció fontos kutatási és publikációs területe lett.

Számos felsőoktatási intézmény tanáraként oktatott az ELTÉ-n, a Kodolányi Főiskolán a Nyugat-Magyarországi Egyetemen filozófiát. Meghívást kapott az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemre, ahol egyetemi tanárként a Művelődéstörténet Tanszék tanára, és az Intézmény első kiváló és tudós igazgatójának nevét viselő Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Társaság elnöke. Az OR-ZSE doktori iskolájának tagja. A Magyar Zsidó Szemle - Új Folyama szerkesztőbizottságának tagja, a Magyar Zsidó Szemle Könyvek és Füzetek szerkesztőbizottságának tagja. A Hacofe, judaisztikai internetes folyóirat szerkesztője.

Számtalan magyarországi és külföldi társaság tagja, alapítója, kitüntetések és elismerésekq jogos átvevője. 1985-86-ban Humboldt-ösztöndíjas volt, majd az Internationale Hegel-Gesellschaft elnökségi tagja, és az Internationale Schopenhauer-Gesellschaft vezetőségi tagja. Elnöke volt a Német-Magyar Filozófiai Társaságnak, vagy az MTA Jövőkutatási Bizottságának. 1991-ben alakította meg a Hegel-Fukuyama-Társaságot. Kitüntették „Kiváló munkáért” érdemrenddel, majd Eötvös-érmet kapott, 2008-ban Kiss Árpád-díjban részesült.

Rendkívül gazdag, kiváló életmű áll Dr. Kiss Endre professzor mögött, melyet a folyamatos munka jellemzett, az állandó építkezés, a napi kihívások beölelése, kutatásának kiterjesztése, a megírt tanulmány vagy monográfia továbbérlelése, bővítése, még jobbá tétele. Hatalmas energiával, kifogyhatatlan szervező és alkotókedvvel építi most azt az Egyetemet, mely szívéhez olyan közel áll, melyben tanít, oktat, nevel, szervez, alkot, ír. Ha valamibe beleszeret, azt véghez viszi, tanulmány, szervezet, kiadvány lesz belőle.

Kívánjuk, hogy még sok éven át tanítson és alkosson az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen, folytatva azt az utat, melyet kiváló mesterünk, Scheiber Sándor igazgató kijelölt. Scheiber professzor sokszor elmondta: Fiam, minden számít, bármi, amit teszel!

Kiss Endre egy tudós életművével és szerénységével ragyogó, sokszínű kutatást tár elénk! Megmaradt filozófusnak, vagyis egy fáradhatatlan kereső embernek, aki tudja, hogy filo-szofosz, vagyis jóllehet csak szereti a bölcsességet, mégis vágyik annak teljességét beölelni.

Jismá cháchám vejószéf lekách venávón táchbulót jikne,
Lehávin másál umelicá divré cháchámim vehidótám!

A bölcs, ha hallgatja, még bölcsebb lesz,
és az értelmes útmutatást nyer,
behatol a mondás és rejtvény értelmébe,
a bölcsek igéibe és fogós kérdéseibe!
/Példabeszédek 1,5-6/

Gratulálunk a Scheiber Sándor díj 2017. évi kitüntetettjének, Dr. Kiss Endre professzor úrnak!


Elhangzott 2017.március 28-án, kedden a Scheiber Sándor díj 2007. évi átadásán az Emberi Erőforrások Minisztériumában


Szécsi József
vallásfilozófus
2017.03.2
8

Vissza