AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRÁNAK
(ZSIDÓ KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT)
KÜLDETÉSNYILATKOZATA
 

 

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára - az Egyetem oktatást segítő egyik szervezeti egysége, integrált intézménye - gyűjteményeivel, szolgáltatásaival, információs rendszerével, szakmailag jól felkészült munkatársaival az Egyetem alapvető fontosságú intézménye.

Küldetése az OR-ZSE széleskörű oktatási, kutatási tevékenységének, valamint a zsidó vallás, kultúra, a tudomány szakembereinek szolgálata.

A könyvtár legfőbb feladata megőrizni, feltárni és kutathatóvá tenni azt a hatalmas kincset, amelyet elődeink ránk hagytak, felhalmoztak.

A könyvtár folyamatosan beszerzi az egyetemes és magyar zsidóság vallástudományának, történetének, kultúrájának megjelent legújabb szakirodalmát.

A gyűjteményt jó gazda módjára kezeli, a legújabb módszerekkel megőrzi, feltárja és használatba adja.

Célja olyan felhasználóbarát szolgáltató könyvtár kialakítása, amely a zsidó vallás tudásközpontjaként alkalmazkodik az egyetemi, országos és nemzetközi feladatokhoz.

A könyvtár nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő, a mindenkori képzési, oktatási és közösségi igényekre építő, motiváló és esélyegyenlőséget biztosító intézmény.