KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

 

Az ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT
köszönetet mond
mindazoknak,
akik 2014. évi adójuk 1 %-át,
összesen: 121 509,- Ft.-ot
az Alapítványnak ajánlották fel.
2015. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk!
(2016 május 20.-ig lehet felajánlani)
Számlaszám: 14100457 - 85529149- 01000000
A rendelkező nyilatkozat itt letölthető...
vagy az Egyetem telefonszámán kérhető.
 (318 - 7049)


Adó 1% felajánlás a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének!
Minden adózó állampolgár az identitásához legközelebb álló egyház javára rendelkezhet a felajánlható adójáról, ezért idén is támogassa a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége feladata és működése bővebben: www.mazsihisz.hu
A kedvezményezett neve: A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Technikai szám: 0358
A rendelkező nyilatkozat itt letölthető...


Az Egyetem harmadik körös akkreditációja

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2016. febuár 26-ai plenáris ülésén már harmadik alkalommal akkreditálta teljes körűen
(az első akkreditáció 2000-ben, a második 2010-ben volt!) az OR-ZSÉ-t.

Az akkreditációról szóló értesítést
a MAB elnöke, Balázs Ervin, 2016.március 1-én küldte meg az egyetemnek .

Az akkreditáció 2020-ig szól és rögzíti, hogy az egyetem minden tekintetben megfelelt a törvényi előírásoknak.

A MAB 2016/2/VIII/1. sz. akkreditációs határozata az
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemről

Az egyetem megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).

A MAB az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet, valamint annak alábbi hitéleti szakjait akkreditálja, amelyek a következők.

Felekezeti szociális munkás (N, E) alapképzési szak;
Judaisztika (N) alapképzési szak;
Rabbihelyettes (N) alapképzési szak;
Egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező (L) alapképzési szak;
Zsidó liturgika (L) alapképzési szak;
Zsidó kultúratörténet (E) mesterképzési szak;
Rabbi (N) osztatlan mesterképzési szak


Az egyetem és szakjainak akkreditációja 2020. december 31-ig hatályos.

Az Egyetem vezetése gratulál és köszönetét fejezi ki minden, az akkreditációban résztvevőnek!


2016.03.10


Előkészítő foglalkozások
 a Zsidó Közösségszervező szakra

Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Zsidó Közösségszervező szakán 2016-tól tanulni kívánó középiskolások, más egyetemre járók, vagy érettségivel rendelkezők részére előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Ezek célja az egyetemmel való ismerkedés, előzetes tájékozódás, a tanárokkal való kapcsolat kialakítása, a zsinagóga, a díszterem, a könyvtár bemutatása, és már a szakon tanuló hallgatókkal való közös foglalkozásokon, hazai és külföldi kirándulásokon való részvétel.

Az előkészítő foglalkozások havonta 1-1 alkalommal 4-4 órát vesznek igénybe, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyeteme, vagy külső helyszíneken.

A foglakozások díjmentesek és 2016. március, április májusban kerülnek megszervezésre.

Várjuk a jelentkezőket Sommer László egyetemi docensnél, a 318-7049/105 melléken hétfői és szerdai napon a déli órákban, vagy e-mailben a sommer @or-zse-hu e-mail címen.

Sommer László
2016.02.18


Hit- és erkölcstan oktatásához felkészítő tanfolyam

A jelenlegi törvények értelmében a MAZSIHISZ Oktatási Osztálya 30 órás tanfolyamot szervez a Hit- és erkölcstan tantárgy potenciális oktatóinak.
A tanfolyamot ajánljuk judaisztika tanároknak, rabbiknak, rabbihelyetteseknek, hitközségi vezetőknek, küldötteknek, Judaisztika, Liturgika és Közösségszervező szakosoknak, és valamennyi érdeklődőnek.

A tanfolyam három összetevőből áll:
-           judaisztikai ismeretek
-           pedagógiai ismeretek
-           módszertani ismertek

A tanfolyam sikeres elvégzéséről Tanúsítványt adunk, ahogy valamennyi más egyház teszi.
Optimális szervezési idő: 2013.március / április / szeptember hónapban.
Összesen 4 délután.

A tervezett időpontok:

2013. március 18. hétfő         14.00 / 18.30-ig.
2013. április 15. hétfő             14.00 - 18.30-ig
2013. május 6. hétfő               14.00 - 18.30-ig
2013.szeptember 2. hétfő      14.00 - 18.30-ig

Tanfolyam helyszíne:           Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Bp. 1084. Bérkocsis utca 2.

Jelentkezni lehet:        MAZSIHISZ Oktatási Osztály
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Bp. 1084. Bérkocsis utca 2.
Tel: 318-7049/105, 122
Fax: 318-7049/122
E-mail: oktatasio@or-zse.hu
Jelentkezési határidő: 2013. március 18. hétfő
 

Sommer László
Oktatási osztályvezető

Budapest, 2013. február 27.


A KÖNYVTÁR  NYITVA TARTÁSA

2012. július 2-től – augusztus 31-ig

Az OR-ZSE oktatói, doktoranduszai, külsős, kutatói engedéllyel rendelkezők valamint külföldi kutatók - előzetes időpont egyeztetés után - ebben az időszakban is használhatják a Könyvtárat

hétfő – csütörtök: 10,00 - 14,00-ig
péntek: ZÁRVA
2012. szeptember 3-tól normál nyitva tartás:
hétfő – csütörtök: 10,00 - 17,00-ig
péntek: 10,00 - 13,00-ig


Megjelentek a Nemzeti Kiválóság Program első ösztöndíj felhívásai

Nemzetközi színvonalú támogatást biztosító ösztöndíj rendszer épül ki a „Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” keretében. A programhoz kapcsolódóan a napokban jelentek meg az első ösztöndíj felhívások.

A Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj
magyar állampolgárságú doktorjelölteknek nyújt 12 havi támogatást, akik aktív kutató tevékenységet végeznek bármely magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen és a projekt végéig benyújtják disszertációjukat.

A pályázati felhívás részletesen:
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10455&listabol=1

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 45 év alatti magyar állampolgárságú oktató-kutatókat támogat 16 hónapon keresztül, akik 8 éven belül szerezték tudományos fokozatukat és aktívan vesznek részt valamely magyarországi kutatási, fejlesztési projektben.

A pályázati felhívás részletesen:
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10454&listabol=1

Az ösztöndíjra pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik, hasznosítják tudományos kutatásukat.

A kutatói életpálya minden szakaszában támogatást biztosító felhívásokra 2012. június 20-ig nyújthatók be pályázatok a kialakított elektronikus pályázatkezelő rendszerben. A következő ösztöndíj kiírások szeptembertől várhatók a mesterszakos és doktorandusz hallgatóknak, valamint a külföldről hazatérő magyar oktató-kutatói körnek.

Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljaihoz igazodóan a TAMOP 4.2.4 A/1 kiemelt projektet a foglalkoztathatóság fejlesztésére és a versenyképességi hátrányok felszámolására dolgozták ki. Általános cél az ország versenyképességének, innovációs teljesítményének és a társadalom megújulásának alapját képező emberi erőforrás minőségének fejlesztése. A tudományos tevékenység a társadalmi és gazdasági fejlődést elősegítő folyamat, ezért a szakpolitika alakítóinak és a tudomány művelőinek közös felelőssége a változó társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelő tudással, kompetenciákkal és alkotóképességgel rendelkező oktatók, kutatók új nemzedékének támogatása, felkészítése a kutatói életpálya kihívásaira.

A magyar állam és az Európai Unió támogatásával, egymilliárd forintból megvalósuló kiemelt projekt egyben hozzájárul a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez, a kimagasló oktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzéséhez.

Pályázatokkal kapcsolatosan további információ a www.wekerle.gov.hu oldalon található.

2012.05.30


Informatika a Holokauszt kutatásban
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

Az oktatás célja egy olyan fiatal kutatócsoportot létrehozni, amelynek tagjai képesek az informatika eszköztárával feltárni, megjeleníteni, oktatni az „Elpusztított Közösségek” gazdag múltját a betelepüléstől a letelepedésen és asszimiláción át a holokausztig.
Az oktatás emléket kíván állítani a Holokauszt Áldozatainak. A virtuális és valóságos emlékezés, emlékeztetés formáját a hazai és a nemzetközi partnerekkel (egyetemek, múzeumok, könyvtárak, irattárak) együttműködve szeretné létrehozni!

A koncepció alapját a „batyus zsidó élete és kapcsolata a közösségéhez” jelentené. Ebből következően, ha egy településen akár egyetlen zsidó ember élt, állítsunk annak is emléket!
Az oktatás számba kívánja venni és megjeleníteni az informatika eszközeivel, napjaink vidéki zsidó emlékeit, temetőket, zsinagógákat, iskolákat, közösségi épületeket, emlékműveket.

AZ OKTATÁSBA BEVONNI KÍVÁNT ZSIDÓ EMLÉKEK:

1. A holokauszt előtti Magyarország zsidó élete, az elmúlt 250 év során.

a. Források
b. Történelem
c. Képek
d. Települések
e. Térképek

2. Holokauszt Magyarországon

a. 1941-es népszámlálás eredményei.
b. Zsidókérdést Kutató Magyar Intézet listái 1944. április.
c. Gettó listák
d. Gyűjtőtáborok listái
e. Tábori listák

3. Áldozatok és Túlélők

a. Kik az Áldozatok (Washington, Jeruzsálem, Budapest)
b. Túlélő áldozatok (Munkaszolgálat, budapesti gettó, felszabadított táborok, kórházak ápoltjai)

4. Holokauszt után: A vidéki Közösségek emlékei (temetők, zsinagógák, emlékművek)

Budapest 2012-01-09

Róth László

BEVEZETÉS
A cím három olyan fogalmat tartalmaz, amelyek ilyen az összetételben még nem szerepeltek az OR-ZSE informatika tananyagai között, ezért feltétlenül külön magyarázatot igényelnek.
1. Informatika: Az eddig megismert közösségi információs rendszerek – elsősorban a Google - kínálta eszközök használata, kiegészítve a legújabb fejlesztések pl. a körök eredményeivel.
2. Kutatás: A hallgatókat felkészíteni az önálló munkavégzésre. Ezek a munkák alapozzanak meg Tudományos Diákköri dolgozatokat.
3. Holokauszt A legsúlyosabb fogalom – mindannyiunk, zsidók és nem zsidók számára - a HOLOKAUSZT kérdése
a. jelzőrendszert, amely mindig ott van, ott lesz, valahol az agyunk hátsó eldugott sarkában.
b. Viszonyunk a Holokauszthoz 1., 2., 3. generációk, hogyan dolgozzák fel a múltat. Milyen segítséget adhatunk a zsidó társadalom tagjainak!!
c. Holokauszt és az idő. Mekkora időintervallumot vizsgálunk (kirekesztéstől a megsemmisítésig!)
4. Óravázlat

A tananyag R. L. Braham A magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája c. könyvre támaszkodik.


Intézményünk és a Haifa Egyetem közötti együttműködés
közel tíz éves múltra tekinthet vissza. Ezt a baráti - tudományos kapcsolatot reményeink szerint tovább mélyítette a Haifa Egyetem marketing koordinátorának, Ellie Schneidermann-nak csütörtöki látogatása az OR-ZSE-n.
A zsinagógában, a Zsidó életélmény kurzusra összegyűlt BA-szakos hallgatóknak alkalma volt első kézből hallani a Haifa Egyetem által külföldi diákok részére szervezett, különféle tanulási lehetőségekről. A rövid, héber nyelvű ismertető előadást Eliezer Slomovits professzor úr ültette át magyar nyelvre, a maga hangulatos, színes stílusában.
A későbbi hozzászólásokból kiderült, hogy hallgatóinkat leginkább a nyári, két hónapos héber nyelvi kurzusok lehetősége ragadta meg, s erről kértek bővebb felvilágosítást. BA - szintű diplomával rendelkezők részére a Haifa Egyetem olyan angol nyelvű kurzusokat indít, melynek során egy naptári év alatt meg lehet szerezni a mester (MA) fokozatot.
További részleteket a HÖK számára leadott, nyomtatott információs anyagokból, ill. az interneten lehet megtudni.(KáJ)
http://www.haifa.ac.il/index_eng.html


A Zsidó Közösségszervező Alapszakról

A 135 éves OR-ZSE tradicionálisan, de újonnan is foglalkozik zsidó közösségi vezetők képzésével.
A bibliában több ezer évvel ezelőtt - az idézetek alapján - nemzedékről és közösségről olvashatunk, mely fogalmak ma is léteznek.
"És elvonult Élimből Izrael fiainak egész közössége." (MII. 16.1)

A szakra jelentkezők a judaisztikai jártasságon kívül számos zsidó tudományban (történelem, filozófia, művészet) kaphatnak ismereteket, valamint a vonatkozó világi tudományokban (pszichológia, szociológia, jog, szervezés, vezetés, közgazdaságtan, pénzügy, marketing, kommunikáció) lehetnek jártasak kellő igyekezet esetén.

A már ismert nyelveken kívül a héber tanulását ajánlja egyetemünk, melyet emelt óraszámban igyekszünk megvalósítani, de a ladino és a jiddis alapfogalmait is tanítjuk.

A képzés része a zsidó környezet megismertetése, annak fejlesztése, magyarországi, európai és izraeli helyszínek bemutatásával.

Akik a hat féléves esti koncentrált képzésen végeznek, alkalmasak lesznek településük, közösségük zsidó és nem zsidó intézményeinek, szervezeteinek vezetésére, irányítására, működtetésére.

Ezen a (BA) szakon végzettek a zsidó kultúratörténet mesterképzésben (MA), majd zsidó vallástudományi doktorképzésen (PhD) vehetnek részt.


Zsidó környezetünk védelme tantárgy második programja,
Délvidéki kirándulás


2012. március 14-15-n, Makó, Szeged, Hódmezővásárhely, Szabadka útvonalra.
Program: Zsinagógák, temetők, zsidó emlékhelyek felkeresése, találkozás az ottani Hitközségek közösségével, vezetőivel.
Szeretettel várom a téma iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését.
A „Zsidó környezetünk védelme” tantárgyat választók jelenléte ajánlatos.
A kirándulás önköltséges, 2.500,- Ft szállás díj és 5.500,- Ft közlekedési (busz) költség fizetendő.

Sommer László


Szabadegyetem a zsidóságról
III. sorozat

 Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem szabadegyetemének harmadik szemeszterét rendezi meg 2012 februárjától .
A kurzus résztvevői előadásokat hallgathatnak a zsidó vallásról, kultúráról, történelemről. Az előadók az egyetem tanárai, professzorai.

Az előadások heti egy alkalommal - hétfőn  - az OR-ZSE épületében (1084 Bérkocsis u. 2. ) II. emeleten, az Oktogonális teremben lesznek.
A részvétel díjtalan.

Az előadások időrendje
dátum az előadó az előadás címe

február 13.

Friedmann Sándor doktorandusz:

A Sixtus-kápolna mennyezetének rejtett mondandói II.

február 20.

Róbert Péter egyetemi docens:

Zsidók az első világháborúban

február 27.

Oláh János egyetemi docens

A zsidó esküvő és néprajzi vonatkozásai

március 5.

Zima András doktorandusz:

Zsidó integrációs stratégiák Magyarországon a 19. század végén

március 12.

Szécsi József c. egyetemi docens:

A keresztény teológiai antijudaizmus felszámolásának szempontjai

március 19.

Darvas István rabbi:

Gondolatok a Talmudból

március 26.

Lichtmann Tamás egyetemi tanár:


Messianizmus és modernitás

április 2.

Gábor György egyetemi tanár:

A Tízparancsolat filozófiai megközelítése I.

április 16.

Gábor György egyetemi tanár:

A Tízparancsolat filozófiai megközelítése II.

április 23. Székelyhidi Hajnal egyetemi adjunktus Pedagógia és kántorművészet (Előadás hallgatói közreműködéssel)

május 7.

Deutsch Gábor egyetemi adjunktus: 

Egy vallási irányzat a viták középpontjában: a status quo ante

május 14. Spánn Gábor újságíró: Köz- és magánbeszéd a XXI. században

Szabadegyetem a zsidóságról
II. sorozat

Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem szabadegyetemének második évadját rendezi meg 2011 szeptemberétől .
A kurzus résztvevői előadásokat hallgathatnak a zsidó vallásról, kultúráról, történelemről. Az előadók az egyetem tanárai, professzorai.

Az előadások heti két alkalommal - hétfőn  és szerdán - az OR-ZSE épületében (1084 Bérkocsis u. 2. ) lesznek.
A részvétel díjtalan.

Az előadásokról video-, illetve hangfelvételt készítünk.

Az előadások időrendje

szeptember 12.

Fekete László főkántor:

Fejezetek a zsidó zene történetéből I.

szeptember 14.

Domán István főrabbi:

A zsidó ünnepek (Az ún. őszi "nagy" ünnepek: ros hasana, jom kipur, szukkot, smini áceret és szimhát torá)

szeptember 19.

Basbits Antal doktorandusz:

Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba. Maimonidesz útmutatása "tévelygőknek"

október 24.

Rathmann János egyetemi tanár:

Zsidó filozófus, zsidó zenész, avagy egy "felvilágosodott" család életútja (Mendelsohn)

október 26.

Szerdócz Ervin rabbihelyettes:

A zsidó ünnepek (sabbat, hanuka, purim, a széder, omer számlálás, sávout)

november 2.

Deutsch Gábor főiskolai adjunktus:

A zsidó élet körforgása a születéstől a temetésig I. (körülmetélés, az elsőszülöttek kiváltása, bar micvá/bat micvá, eljegyzés)

november 7.

Zima András doktorandusz:

Kultusz és szellem (a felvilágosodásról)

november 9.

Verő Tamás rabbi:

A zsidó élet körforgása a születéstől a temetésig II: (házasság, esküvő, sógorházasság, válás)

november 14.

Schőner Alfréd rektor,főrabbi:

Először magyarul a zsinagóga szószékén: kétszáz évvel ezelőtt született Lőw Lipót

november 16.

Darvas István rabbi:

 

november 21. Róna Tamás rabbi A zsidó élet körforgása a születéstől a temetésig III. (halál, temetés, gyász)

november 23.

Radnóti Zoltán rabbi:

 

Zsidó jelképek (mágén Dávid, menóra, m'zúza, t'filin, cicit)

november 27. (vasárnap!!)   A Goldmark kórus koncertje a zsinagógában
november 28. Róbert Péter egyetemi docens: Zsidó vallási irányzatok Magyarországon a II. világháború előtt ( emancipáció, a szakadás, neológ, ortodox, status quo ante, recepció)
november 30. Schőner Alfrédné főiskolai docens: Mikor mit eszünk? Avagy mitől köser a zsidó konyha
december 5. Friedmann Sándor doktorandusz: A Sixtus-kápolna mennyezetének rejtett mondandói
december 7. Sommer László egyetemi docens: Zsidó környezetünk és védelme
Előadás és bemutatás (környezet, épített környezet, aktív és passzív zsinagógák, temetők stb.)
december 12. Haraszti György egyetemi tanár: A haszidizmus
december 19. Spann Gábor újságíró Magyarországi zsidó humor

A KÖNYVTÁR  NYITVA TARTÁSA

2011. július 4-től – szeptember 4-ig

Az OR-ZSE oktatói, doktoranduszai, külsős, kutatói engedéllyel rendelkezők valamint külföldi kutatók - előzetes időpont egyeztetés után - ebben az időszakban is használhatják a Könyvtárat

hétfő – csütörtök: 10,00 - 14,00-ig
péntek: ZÁRVA
2011. szeptember 5-től normál nyitva tartás


Szabadegyetem a zsidóságról
Előadások
2011. február 14 Dr. Oláh János: Bevezetés a zsidóságba I.
2011. február 21. Dr. Oláh János: Bevezetés a zsidóságba II.
2011. február 28. Szántóné Dr. Balázs Edit: Zsidók az európai gazdaságban a középkorban
2011.március 7. Szántóné Dr. Balázs Edit: Zsidók Magyarországon az államalapítástól a 16.századig
2011. március 21. Szántóné Dr. Balázs Edit: Zsidók Magyarországon a 16-18.sz.
2011.március 28. Dr. Lichtmann Tamás: A bécsi és a budapesti kabaré az első világháború előtt
2011.április 4. Dr. Kiss Endre: Igaz emberek legendája
2011.április 11. Dr. Schőner Alfréd: Pillantás a zsidó művészetbe. A középkori illusztrált kódexek
2011. május 2. Dr. Oláh János: A Talmud
2011. május 9. Dr. Gábor György: Az antijudaizmus a középkorban
2011. május 16. Ungárné Dr. Komoly Judit: A vezető viselkedése és a tagság reakciója a háromféle társadalmi témában ( Kurt Levin). Filmvetítéssel.

Szabadegyetem a zsidóságról

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2011 februárjától szabadegyetemet indít a második szemeszterre.

A kurzus résztvevői előadásokat hallhatnak a zsidó vallásról, kultúráról, történelemről. Az előadók az egyetem tanárai, professzorai.

Az előadások heti egy alkalommal – hétfőn – 18.00-tól 19.30-ig lesznek az OR-ZSE épületében (1084 Bérkocsis u. 2. )
A részvétel díjtalan.
Részletes tematikát a kurzus indulásakor kézhez kapnak a résztvevők.
Az első alkalom 2011. február 14-e, hétfő 17.30.

Az érdeklődés felmérése érdekében részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni a következő elérhetőségeken: email szedit@or-zse.hu illetve a 06 20 347 9566 mobilon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


"Oktatáspolitika és stratégia váltás" konferencia

A Történelmi Egyházak Közoktatási Vezetőinek Egyesülete "Oktatáspolitika és stratégia váltás" konferenciáján, Dr. Kálmán Attila a TEKIOE elnöke meghívására, Dr. Hoffmann Rózsa Oktatásért Felelős Államtitkár terveiről tartott előadást "Oktatáspolitikai irányváltás" címmel, A Budapest–Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében.
Felekezetünket, Sommer László egyetemi docens, MAZSIHISZ Oktatási osztályvezetője, Sugár Sára, az Amerikai Alapítványi Iskola igazgatója,
Réz Gáborné dr., a Scheiber Sándor Iskola igazgatója, Rádainé Somosi Éva, a BZSH Benjámin Óvoda vezetője, és Kárpáti Imre, a BZSH Anna Frank Kollégium igazgatója képviselte.
A konferencia délutánján, kerekasztal beszélgetés zajlott, "Változások a közoktatás mindennapjaiban" – tartalmi szabályozás, gazdasági háttér, az egyházi intézmények mozgásterének változása – témakörökben.
A beszélgetés résztvevői:
Kaposi József, OFI Szakmai és tudományos főigazgató-helyettes és Oláh Gáborné, NEFMI politikai főtanácsadó volt.

Budapest, 2010. december 14.
Sommer László


TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT OLVASÓKAT, HOGY KÖNYVTÁRUNK
AZ   ŐSZI   ÜNNEPEK    MIATT
A   KÖVETKEZŐ   NAPOKON   LESZ 
Z Á R V A :

Erev
Rajs Hásónó

Szeptember  8

szerda

 

 

 

Rajs Hásánó 1.
Rajs Hásánó 2.

Szeptember 9
Szeptember 10.

csütörtök
péntek

Erev
Jajm Kippur

Szeptember 17.

péntek

Erev
Szukkajsz

Szeptember 22.
12, 00-től
ZÁRVA

szerda

Szukkajsz 1.
Szukkajsz 2.

Szeptember 23.
Szeptember 24.

csütörtök
péntek

Hajsánó Rábó
Smini Ácercsz
Szimchász Tajró

Szeptember 29.
Szeptember 30.
Október 1.

Szerda
csütörtök
péntek


A Magyar Rektori Konferencia javaslatára
az OR-ZSE rektora
azon hallgatók számára, akik az árvízi védekezésben bármely helyszínen részt vesznek, lehetővé teszi vizsgakötelezettségeik későbbi időpontban történő teljesítését.

Az igényeket a Rektori Titkárságra lehet benyújtani a vizsgaidőszak vége előtt.


TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT OLVASÓKAT, HOGY KÖNYVTÁRUNK
A VIZSGAIDŐSZAKBAN

2010. május  25-től - 2010. június 29-ig

AZ ALÁBBIAK SZERINT TART NYITVA:

Hétfőtől csütörtökig : 10,00-től - 20,00-ig
Pénteken : 10,00-től – 13,00-ig


KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS
A SÁVUOT ÜNNEPEK ALATT

május  18-a (kedd): 10,00 - 13,00 óráig
május  19-e (szerda): ZÁRVA
május  20-a (csütörtök): ZÁRVA
május  21-e (péntek) :10,00 - 13,00 óráig

MESTERKURZUS

Sándor György főkántor (USA) mesterkurzust tart egyetemünk Oktogonális termében 2010. április 29-én 13.00 órától kezdődően.
A kurzus első felében előadást hallhatunk „Kántorművészet” címmel, ezt követően két kántorjelölt hallgatónkat Nógrádi Gergelyt és Jakal Zoltánt nyílt óra keretében tanítja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

dr. Kárpáti Judit
szakfelelős


„Teremtésvédelem” konferencia

 A Történelmi Egyházak Közoktatási Vezetőinek Egyesülete „Teremtésvédelem” címmel tudományos napot tartott, ahol a fenntarthatóság fontosabb kérdéseit dolgoztuk fel.
Felekezetünk valamennyi oktatási intézményének vezetői nagy aktivitással vettek részt a tanácskozáson. Tekintettel arra, hogy e nap a Holokauszt megemlékezések napja Magyarországon, Bárdy Péter, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium igazgatójának javaslatára, a konferencia mintegy 100 résztvevője 1 perces néma felállással fejezte ki együttérzését, zsidó testvéreik gyászában.

2010. április 21. 
Sommer László


Széder-jegyek kaphatók
az OR-ZSE Zsinagóga
adminisztrációján!!

2010.02.20


Továbbképzés

Dr. Popper Péter egyetemi tanár, tájékoztatást adott bőséges és sokrétű tapasztalatairól a BZSH Benjámin Óvodájában, 2010. február 16-án, a pedagógus és a szülői közösségnek, majd készségesen válaszolt az óvónők és a szülők számos pedagógiai, lélektani kérdésére.
A professzor úr előadását nagy taps követte.
Egyetemünk ezúton kívánta segíteni oktatási intézményeink, így a Benjámin Óvoda továbbképzését.

2010. február 17.

Sommer László
Oktatási osztályvezető


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Doktori Tanácsa
 2010 május  15. és 2010 június 30. közötti időszakot jelölte meg az ez évi doktori szigorlati eljárások lefolytatására.

A jelentkezés feltételei megtalálhatók az Egyetem Doktori Szabályzatának  11.§ "A doktori szigorlat" alatt, a pályázat benyújtási határideje 2010. február 20.

  A Doktori Tanács


BEIRATKOZÁSI IDŐPONTOK
A 2009-10-ES TANÉV II. FÉLÉVÉRE


TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT OLVASÓKAT, HOGY KÖNYVTÁRUNK
A VIZSGAIDŐSZAKBAN

2009. december 21-től - 2010. január 29-ig

AZ ALÁBBIAK SZERINT TART NYITVA:

Hétfőtől csütörtökig : 10,00-től - 20,00-ig
Pénteken : 10,00-től – 13,00-ig
KÖZÉRDEKŰ
KÖZLEMÉNYEK