ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM
MTA Zsidó Vallástudományi Kutatócsoport

A MAGYAR ÉS KELET-EURÓPAI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK
VALLÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA

Kutatási terv

Kutatási területek:

a. A zsidó vallás történetszociológiája
b. Zsidó vallásszociológia
c. A zsidó vallás kultúraszociológiája (irodalomszociológia, médiaszociológia, intézményszociológia, tudásszociológia)
d. A zsidó közösségek szociális antropológiája
e. A zsidó közösségek politikai szociológiája
f. Zsidó vallásfilozófia
g. Zsidó filozófiatörténet


A kutatások idő- és térhatárai: 
- XIX. század hetvenes éveitől napjainkig.
- Az Osztrák-Magyar Monarchia ill. utódállamainak területe, valamint Kelet-Lengyelország és Nyugat-Ukrajna.


Tartalmi irányok:

a.1. Kelet-közép Európa zsidó közösségeinek történeti földrajza
2. Kelet-közép Európa zsidó közösségeinek történetszociológiája: 
2.a. A magyarországi közösségek 
2.b. A csehországi közösségek
2.c. A lengyelországi közösségek
2.d. A szlovákiai közösségek
2.e. A jugoszláviai közösségek
2. f. A romániai közösségek

b.1. Vallási irányzatok
2. Vallás és társadalmi környezet
3. Vallási lokalitások
4. Komparatisztikai jellegzetességek
5. Hitéleti specialitások


c.1. Vallási textusok a hitéletben
2. Profán művek a hitéletben
3. Irodalom és művelődés
4. A "tanulás" mint zsidó jellegzetesség
5. A vallásos sajtó
6. A nem-vallásos sajtó
7. A vallásos könyvkiadás
8. A nem-vallásos könyvkiadás
9. Speciális (pl. katonai) sajtó- és könyvtörténet
10. Vallás és mozgókép
11. Vallás és televízió
12. A vallás kultúrája: a "kóserság" intézménye
13. Mentalitások tudásszociológiája
14. Vallásszerveződési minták
15. Tudás-szindrómák: a zsidó tanulás-fogalom tartalmi változásai
16. Önértékelési-szindrómák: a "self-hating" specialitásai Közép-Kelet Európában
17. A zsidó gondolkodás történeti sajátosságai
18. Az európai zsidó filozófia


d.1. Közösségi önszerveződési minták
2. Asszimilációs stratégiák
3. Intézmény-szerveződések vallási irányok mentén
4. Ortodoxia
5. Neológia
6. A lubavicsiek
7. A "reform"
8. Irányzatok szociális hálója
9. Közösségek szignifikáns mutatói (ageing, betegségszóródás, iskolázottság, stb.)
10. Közösségek önképe és önmegjelenítése (public relation)
11. Közösségek érzelmi recepciói


e.1. A magyarországi zsidó vallási közösség történelem és szociál-antropológiai attitűdjei és a dialógus-probléma