Záróvizsga a Zsidó Liturgika szakon 2018


2018. június 14-én, csütörtökön egy végzős hallgatónk adott számot tudásáról a Prof. Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár által elnökölt vizsgabizottság előtt, melynek tagjai Dr. Kerekes Béla főkántor, docens, Dr. Fényes Balázs egyetemi docens és Dr. Kárpáti Judit tanszékvezető egyetemi docens, szakfelelős voltak.

Miután Dr. Grósz Andor professzor úr megnyitó beszédében üdvözölte a vizsgáztatókat és bátorította a vizsgázót, megtörtént a tételhúzás és a vizsgázó felkészülése.

 

 

 

 

Hallgatónk, Papp Zsolt Ariel nemcsak a zsidó liturgiában való jártasságáról győzte meg a bizottságot, hanem tétele ismertetéséből és szakdolgozatának védéséből egyértelműen kitűnt a zsidó vallás és kultúra, a zsidó közösség iránti őszinte elkötelezettsége.

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdeklődést felkeltő fejtegetéseket is tartalmazó, alapszakon megfelelő tudományos igénnyel elkészített szakdolgozatának címe „Eszter és Ruth könyve a zsidó hagyományban”.

 

 

 

 

Papp Zsolt Ariel záróvizsgáját „jeles” eredménnyel abszolválta a Liturgika (BA) alapszakon.

 

Frissen végzett hallgatónknak ezúton is gratulálunk!

Dr. Kárpáti Judit
szakfelelős
2018.06.15

Vissza