Magyar Tudomány Ünnepe
2017

események

   
Az esemény címe "A zsidóság emberközpontú tudománya - szakrálistól a profánig"
A rendezvény típusa Konferencia a zsidó vallástudományi doktoriskola hallgatónak és oktatóinak részvételével
Tudomány-terület vallástudomány, vallásbölcselet, bölcsészet
A rendezvény időpontja

2017. november 28 kedd -29 szerda

A rendezvény helyszíne 1084 Budapest, 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2
Szervező intézmény(ek) Az Országos Rabbiképző-Zsidó egyetem, OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolája

Kapcsolattartó
(név, e-mail, telefon)

 

Dr. Lichtmann Tamás, lichtmanntamas@gmail.com
A rendezvény honlapjának elérhetősége www.or-zse.hu/mtud2017
Szinopszis, rövid összefoglaló
(legfeljebb 1000 karakter)

A rendezvény része az évente megrendezésre kerülő doktorhallgatói konferencia-sorozatnak, amelynek különlegessége, hogy a hallgatók mellett a témavezetőik is beszámolnak kutatásaikról és együttműködnek hallgatóikkal is, projektjeik bemutatási során.
Mivel a doktoriskola kiemelten foglalkozik a címben foglalt súlyponti témákkal, és ezek foglalják keretbe a képzési és kutatási feladatokat, a cím jól érzékeltetheti a szakrális vallási témáktól kezdve egészen a modern zsidó tudományosság történetéig és kultúrájáig lezajló folyamatokat, és azok különböző szempontok alapján létrejövő tudományos interpretálásait.
 

A rendezvény programterve

"A zsidóság emberközpontú tudománya – szakrálistól a profánig"
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Vallástudományi Doktori Iskolájának konferenciája 2017. november 28-29.

Program

november 28 kedd d.e.

10:00 – 10:10 Megnyitja Dr. Schőner Alfréd rektor

10.00 – 10:10 Lichtmann Tamás: köszöntő és bevezető

10:15 – 10:35 Kotel DaDon: Jewish Medical Ethics with focus on artificial insemination in Judaism

11:00 - 11:30 Ungvári Tamás: A zsidók titkos nyelve

11:45 – 12:15: Páll Edit: Trieszt irodalmi bárányfelhői

12:20 – 12:50 Fényes Balázs: Boldogság. Egy héber szó jelentéstartományai a rabbinikus irodalomban.

13:00 - 13:30 Ebédszünet, kávészünet

november 28 kedd d.u.

14:10 – 14:40 Rugási Gyula: Zsidó – történetiség a háború utáni /német/ irodalomban ( H. J. Schoops )
14: 45 –15:15 Bartók Ágnes: Emberközpontú tudomány – "Vallásközpontú filozófia": Rosenzweig A megváltás csillaga című művének módszertani megközelítése

15:20 – 15:50 Rathmann János: Jegyzetek a Moses Mendelssohn halála utáni helyzetről és Leopold Zunzról.

15:55 - 16:25 Surányi András: A Soa "arctalanságának" kérdései

16:30 - 17:00 Tóth Sándor: Ciongondolat a középkorban

november 29 szerda d.e

10:00 -10:35 Róbert Péter: Protestantizmus és zsidóság, különös tekintettel Magyarországra

11:25 – 11:55 Balázs Gábor: A szent és a profán váratlan találkozása: a blaszfémia problémája

12:00 – 12: 30 Vajda Károly: A magyar neológ vallásbölcselet első két nemzedékének teológiai horizontja és annak episztemológiai meghatározottsága

13:00 – 13:30 Radvánszki Péter: A Málkicedek-szindróma

13:30 – 14:00 Ebédszünet, kávészünet

november 29 szerda d.u.

14:00 – 14:40 Kiss Endre: Moses Mendelssohn és Joseph Sonnenfels A zsidó felvilágosodás két arca. Mendelssohn és a bécsi felvilágosodás

14:45 - 15:15 Lichtmann Tamás: Az Írás. Franz Kafka hite

15:20 - 15:40 Cseh Borbála: A kimondhatatlan leképezése Ország Lili és Anselm Kiefer munkáiban

15:45 –16:15 Dr. Kovácsné Papp Szilvia: Jóbok Joseph Roth Jób című regényében

16:20 - 16:40 Dombi Gábor: "Kéjnők a zsinagógában": Fejezetek az Orczy-ház reformzsinagógájának történetéből

16:45 – 17:00 Lichtmann Tamás: összegzés és vita