Magyar Tudomány Ünnepe
2017

események

   
Az esemény címe

Biblikus Konferencia – A Tánách könyvei
SEMUÉL I-II – Sámuel két könyve

A rendezvény típusa

konferencia

Tudomány-terület Vallástudomány
A rendezvény időpontja

2017. november 6. hétfő 10.00 h 10.00 -17.10

A rendezvény helyszíne 1084 Budapest, 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2
Szervező intézmény(ek) Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Sárospataki RTA
Károli Gáspár RE
Pázmány Péter KE BTK,
Evangélikus HE

Kapcsolattartó
(név, e-mail, telefon)

 

dr. Szécsi József 06302699599
A rendezvény honlapjának elérhetősége www.or-zse.hu/mtud2017
Szinopszis, rövid összefoglaló
(legfeljebb 1000 karakter)

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem a zsidóság legfontosabb alapdokumentumának, a héber Szentírásnak, a Tánáchnak tanulmányozását az Intézet legfontosabb feladatának és küldetésének tekinti. A konferencia tudományos, kutatói jellege miatt nem korlátozódik csupán az OR-ZSE tanárainak előadásaira, hanem meghívja a hazai keresztény teológiai fakultások legkiválóbb kutatóit, professzorait is. A három részből álló zsidó kánon beosztása eltér a keresztény egyházak (katolikus és protestáns) könyveinek létszámtól és beosztásától. Az évente megrendezésre kerülő biblikus konferencia a héber kánon sorrendjében haladva, annak 2. részének első nagy egységével foglalkozik jelenleg, a prófétai kötetek könyveivel. Sorozatunk, mely sorrendben elemzi a szentírási korpuszt egyedülálló Magyarországon.

A rendezvény programterve

Megnyitó előadás:
Schőner Alfréd – rektor, OR-ZSE
A hárfázó Dávid király motívuma a VI. századi gázai zsinagóga mozaikművészetében.
(10.00-10.30 h.)

Előadások:

Karasszon István - egyetemi tanár, Károli Gáspár RE
Bírák könyve és Sámuel könyvei – összetartoznak?
Szerkesztéstani megfontolások
(10.30-11.00 h.)

Enghy Sándor - egyetemi tanár, Sárospataki RTA
Az üzenet megértéséhez nélkülözhetetlen masszóra Sámuel könyveiben
(11.00-11.30 h.)

Oláh János - rektor h. OR-ZSE
"Isten öl és éltet…" (Sámuel I. II,6)
A zsidó folklórból: egy gyermekágyi tábla
(11.30-12.00 h.)

Uhrman Iván – tanszékvezető, OR-ZSE
Batseba - Bibliaelemzési gyakorlat I.
(12.00-12.30 h.)

- ebédszünet 12.30-13.30 h. -

Darvas István – tanársegéd, OR-ZSE
Kórách fiai nem haltak meg
(13.30-14.00 h.)

Peremiczky Szilvia - adjunktus, OR-ZSE
Dávid király és a művész helye
a zsidó hagyományban és az európai kultúrában
(14.00-14.30 h.)

Kőszeghy Miklós - docens, Pázmány Péter KE BTK, Evangélikus HE
Dávid és Jeruzsálem - egy bonyolult viszonylat geográfiája
(14.30-15.00 h.)

Szécsi József – c. docens, OR-ZSE
Dávid alakja a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyományban
(15.00-15,30 h.)