A nagykövet látogatása


2017. szeptember 25-én exkluzív vendége volt az Egyetemnek.  Izrael Állam Magyarországra akkreditált nagykövete, Yossi Amrani tett látogatást az egyetemen.

A rangos vendéget az Egyetemi Tanács megjelent képviselői várták az aulában.

 

 

 

 

Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi röviden tájékoztatta a nagykövetet az itteni márványtáblákon látható történelmi eseményekről és emlékekről, melyet Amrani nagy figyelemmel követett.

 

 

 

 

 

A látogatás a rektori szobában folytatódott. Itt először a rektor bemutatta az Egyetemi Tanács megjelent tagjait, majd röviden ismertette az egyetem alapjait.

Ezután a nagykövet beszélt látogatása, illetve küldetése céljairól, antiszemitizmusról, zsidóságról, diaszpóráról, oktatásról, múltról és jövőről, stb. Válaszul a rektor is elmondta mindezekről saját illetve az egyetem által képviselt álláspontját.

Látogatása emlékéül az egyetem díszes vázát - OR-ZSE gravírozással ellátva - ajándékozott Amraninak, valamint átadott néhány jellegzetes OR-ZSE kiadványt, illetve kétnyelvű OR-ZSE imakönyvet.

Ezután az Et. tagjai elkísérték a nagykövetet a zsinagógába, ahol a rektor és Sommer László szakfelelős adott rövid ismertetést a díszes ablakok által hordozott emlékekről, illetve az ott alkalmazott szimbólumokról.

Végezetül a nagykövet a könyvtárba látogatott. Itt Dr. Tamási Balázs könyvtárigazgató adott betekintést a könyvtár állományába és mutatott a vendégnek, illetve az Et. tagjainak néhány különleges iratot, könyvet, valamint inkunábulumot.

 

A protokolláris formaságokat ténylegesen háttérbe szorította a nagykövet közvetlen, érdeklődő részvétele a látogatás egymást követő eseményein: a zsinagóga művészi értékű üvegablakainak és történelmi jelentőségű feliratainak, tárgyainak a bemutatásánál éppúgy, mint a felbecsülhetetlen kincseket rejtő könyvtár megtekintésénél. A nagykövet a formális és protokolláris látogatás idejénél jóval többet időzött az intézményben, amely egyben így elismerést is jelent az egyetemnek.

KP
2017.09.28