NYELVI  LEKTORÁTUS

Lektorátus-vezető:

Dr. Schőner Alfrédné
e-mail:orzsenyvk@gmail.com

telefon:(36-1) 318-7049/133

Oktatók részvétele a szakképzésben
oktató neve

judaisz-
tika

liturgia

kántor

zsidó közösség-szervező

zsidó felekezeti
 szociális munkás

kultúra-történet

doktori
iskola

Tóth Sándor X X   X      
Dr. Schőner Alfrédné X     X      
Torontáli Judit X X   X X