NYELVVIZSGA
az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem   Nyelvvizsgaközpontjában


Ezúton tájékoztatjuk azon érdeklődőket, akik államilag akkreditált nyelvvizsgát óhajtanak tenni, hogy egyetemünk Nyelvvizsgaközpontjában modern héber nyelvből, illetve bibliai héber nyelvből kétnyelvű szóbeli, írásbeli, illetve komplex B1 (alapfokú), B2 (középfokú) és C1 (felsőfokú) szintű nyelvvizsgát lehet tenni.

A vizsgaidőpontok 2018-ban a következők:

Modern héber, biblia héber

írásbeli: április 16. hétfő, 10:00 óra
szóbeli: április 23. hétfő, 10:00 óra
írásbeli: november 5. hétfő 10.00 óra
szóbeli: november 19. hétfő, 10.00 óra

Jelentkezés: az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontjában személyesen, vagy elektronikus illetve postai úton

az áprilisi vizsgákra: 2018. április2-ig,
a novemberi vizsgákra: 2018. október 22-ig.

Cím: 1084. Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
E-mail cím: orzsenyvk@gmail.com

A jelentkezés alkalmával Jelentkezési lapot kell kitölteni, majd be kell fizetni a vizsgadíjat.
A vizsgadíj kiegyenlítése cskken, illetve banki átutalással  történhet: az
OR-ZSE Nyelvvizsga Központ számla száma: 11708001-20545424

A jelentkezés tényleges elfogadásához  be kell mutatni a Jelentkezési-lapot és a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvényt, vagy az átutalás visszaigazolását.

 

Budapest, 2018 .február 06.


Vizsgadíjak:

MODERN HÉBER   

 

szóbeli

írasbeli

komplex

B1 6.900 Ft 7.000 Ft 12.000 Ft
B2 7.500 Ft 9.500 Ft 17.000 Ft
C1 8.500 Ft 10.500 Ft 18.500 Ft

BIBLIAI HÉBER

  komplex
B1 11.000 Ft
B2 16.000 Ft
C1 19.000 Ft

2017.01.20.