Nyelvvizsgaközpont

A NYELVVIZSGÁKRÓL


A héber nyelvtudást igazoló nyelvvizsga


Az OR-ZSE Nyelvi Lektorátusában működő Nyelvvizsgaközpont, az OR-ZSE NYVK - sikeres vizsga alapján - modern héber nyelv (általános) és bibliai héber  nyelv (szaknyelvi) B1, B2, vagy C1 szintű tudásról ad ki bizonyítványt .

A nyelvvizsga B1, B2, vagy C1 szinten (szóbeli, írásbeli és komplex) tehető le.

Vizsgára 14 éves kortól lehet jelentkezni.

A jelentkezés JELENTKEZÉSI LAP-pal történik. A kitöltött JELENTKEZÉSI LAP-ot az OR-ZSE NYVK-hoz kell eljuttatni a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylattal együtt. A nyelvvizsgára elektronikus úton is lehet jelentkezni, mikor is a jelentkezési lap elküldésével egyidejűleg a befizetett csekkszelvény másolatát is mellékelni kell az e-mailhez.

Vizsgákat évente kétszer bonyolít le az NYVK.

A vizsgát az OR-ZSE NYVK tagjaiból szervezett - legalább két tagú - bizottság előtt kell letenni.
A vizsgafeladatokról és a segédeszközök használatáról részletes leírás található az OR-ZSE honlapján lévő Tájékoztatóban.

A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető pontszámok 60%-át teljesítette és minden készségből legalább 40%-ot ért el.
A komplex típusú vizsga = szóbeli + írásbeli. A szóbeli és írásbeli vizsga külön-külön is letehető (csak a modern héberből).

A komplex vizsga mindhárom fokon a szóbeli és az írásbeli vizsga egyenkénti teljesítésével is letehető.

Biblia héberből csak komplex vizsga tehető és bizonyítvány is csak komplex vizsgáról állítható ki.

A nyelvvizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. A befizetett vizsgadíj a vizsgáról való távolmaradás okán nem követelhető vissza. Ha a jelentkező a távolmaradását hivatalosan igazolja, kérheti a vizsga elhalasztását, így a befizetett vizsgadíj nem vész el, hanem az újabb vizsgaidőpontban megjelölt vizsgára érvényesíttethető. A vizsgadíj visszatérítés esetén a kezelési költség a vizsgadíj 20%-a.

Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgáról kizárnak, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Az OR-ZSE NYVK döntése ellen a vizsgázó 15 munkanapon belül fellebbezéssel érhet az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontjánál.Fellebbezés

A héber nyelvvizsga értékelésével elégedetlen vizsgázók panasszal élhetnek. A panaszt az OR-ZSE NYVK-nak nyújtható be. Az NYVK bizottságot hoz létre az eredmények felülvizsgálatára, melynek során a bizottság kivizsgálja a vizsga eredményeivel kapcsolatos ügyeket. A pusztán adminisztrációs tévedésből származó hibákat a bizottság nem tárgyalja, hanem kijavítja. A bizottság elnökét a szakmai felügyeletet biztosító OR-ZSE NYVK vezetője jelöli ki és kéri fel. A vizsgálat eredményéről és a bizottság döntéséről a vizsgázót írásban értesítik.

Sem a dolgozat, sem a másolata nem adható ki. A vizsgázó kérésére a dolgozat megtekinthető az OR-ZSE NYVK-ban.


2017.09.07.

Vissza