A nyelvi laboratórium


NYELVI  LABORATÓRIUM

Intézményünkben a nyelvoktatásra igen nagy hangsúlyt fektetünk. Valamennyi hallgatónk héber és angol nyelvet tanulhat, nagy óraszámban. Ezt a munkát segíti a korszerű nyelvi laboratórium, amelyet nemcsak az idegen nyelvek oktatásánál, hanem a biblia, a talmudtudományok oktatásánál, valamint a szertartásoktatásnál is felhasználunk.

A Nyelvi Laboratóriumban 18 hallgatót foglalkoztatni képes, cél-számítógép vezérlésű nyelvi labor berendezés működik. Az oktató és a hallgatók mikrofonos fejhallgatóval kapcsolódnak a rendszerhez. Ezen keresztül beszélhetnek egymással, hallgathatják a különböző hangforrásból érkező tananyagot. Minden hallgatónál különálló kazettás magnetofon működik, melynek segítségével egymástól függetlenül, önállóan sajátíthatják el a tananyagot, válaszolhatnak a kazettán lévő teszt kérdésekre, melyeket az oktató azonnal, vagy később visszajátszva meghallgathat és értékelhet.

Lehetőség van tanulói csoportok és párok kialakítására is a párbeszédes és csoportos beszélgetések lebonyolítására, egymás és a környezet zavarása nélkül. A csoportok egymástól eltérő tananyagot is tanulhatnak. A laboratóriumot más tárgyak oktatásánál is használjuk.

 

Vissza A nyelvi laboratórium