JELENTKEZÉSI LAP
Héber nyelvvizsgához

Általános nyelvi ( modern)

 

Szaknyelvi ( bibliai )

B1

szóbeli

írásbeli

komplex

B2

szóbeli

írásbeli

komplex

C1

szóbeli

írásbeli

komplex

Időpont:           november       május

Vizsgája eredményét elektronikus, vagy postai úton kéri. (a kívánt aláhúzandó)

NÉV…………………………………………………………………………….

Születési idő:……………év………………..hó………………nap

Születési hely:…………………………………….város…………………….ország

Anyja neve:……………………………………………………………………………

Anyanyelve:…………………………………………………

Iskolai végzettség:…………………………………….

Lakcím/levélcím/          e-mail

cím:…………………………………………………………………...............................

Telefon:……………………………………………………………………………….

Budapest, 201 ...……………..hó………nap

Értelemszerűen karikázza be, ill. húzza alá, hogy általános vagy szaknyelvi, szóbeli, írásbeli vagy komplex típusú , B1-, B2- vagy C1 szintű nyelvvizsgát óhajt-e tenni!
A vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot csatolja a Jelentkezési laphoz!
A Jelentkezési lapot számítógéppel vagy nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

Tudomásul veszem és aláírásommal hitelesítem, hogy elolvastam és magamra nézve köztelezőnek elismerem az ORZSE NYVK honlapján található vizsgaszabályzatot és tájékoztatót.
Beleegyezem / nem egyezem bele (a kívánt aláhúzandó) hogy szóbeli nyelvvizsgámat hangfelvételen rögzítsék. Választásom a későbbiekben nem változtatható meg.
Tudomásul  veszem, hogy NEM válasz esetén három fős bizottság előtt kell vizsgáznom és a beszédkészség vizsgám nem értékelhető újra.

.................................................................................

Vissza