Szakmai életrajz

Név: Dr. Balázs Gábor                   születési év: 1970

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

Filozófia szakos előadó, Bar Ilan Egyetem, Ramat Gan, Izrael, 1998

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A)

ORZSE - Szentírás és Talmudtudományi Tanszék, adjunktus

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD (filozófia) 2005.

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

2001-2004: Zsidó filozófia, Bar Ilan egyetem, Izrael - héberül
2004-2007: Zsidó filozófia, ELTE BTK Asszirológia és Hebraisztika Tanszék
2007-2012: Zsidó és általános filozófia, SZTE BTK Filozófia Tanszék
2012- : Izraelisztika, ELTE BTK Assziriológia és Hebraisztika Tanszék
2013 -

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

a.
2015
Balázs Gábor: Az „arc elrejtése” (Eliezer Berkovits soá értelmezéséről), PANNONHALMI SZEMLE 23.: (2.) pp. 21-34.
2015
Balázs Gábor: The possibility of universal morality in Jewish Tradition, In: Szerk.: Hörcher Ferenc, Szerk.: Mester Béla, Szerk.: Turgonyi Zoltán Is a Universal Morality Possible?. Budapest: HAS Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy – L'Harmattan, 2015. pp. 21-31.
2014
Balázs Gábor: „A judaizált Kierkegaard, avagy dán kultúrhérosz az izraeli filozófiában”, In: Szerk.: Gyenge Zoltán Søren Kierkegaard 1813-2013. Budapest: L'Harmattan Kiadó (Budapest), 2014. pp. 166-183.
2013
Balázs Gábor: The Conflict of Conscience and Law in a Jewish State, SHOFAR: AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF JEWISH STUDIES 31: (2) pp. 118-136.
2012
Balázs Gábor: Az emberek közötti egyenlőtlenségről, In: Szerk.: Babits Antal Az arany középkor: Zsidók, muszlimok, keresztények. Budapest: Logos Kiadó, 2012. pp. 29-46.

b.
2012
Balázs Gábor: A messiási álom Maimonidész filozófiájában, SZOMBAT XXIV: (2) pp. 11-13.
2008
Balázs Gábor: The "Who is a Jew" Debate among Israeli Intellectuals, In: Szerk.: Kovács A, Szerk.: Miller M Jewish Studies at the Central European University, 2005-2007. Budapest: CEU Jewish Studies Project, 2008. pp. 7-22.
2007
Balázs Gábor: Zionism, Antisemitism Politics and the Culture of Press in the Jewish Papers of Kassa in the 1930s, In: Szerk.: Szalai Anna, Szerk.: Horváth Rita, Szerk.: Balázs Gábor Previously Unexplored Sources on the Holocaust in Hungary. Jerusalem: Yad Vashem, 2007. pp. 11-38.
2007
Balázs Gábor: Ideological and Social Issues in the Periodical Zsidó Jövő, In: Szerk.: Szalai Anna, Szerk.: Horváth Rita, Szerk.: Balázs Gábor Previously Unexplored Sources on the Holocaust in Hungary. Jerusalem: Yad Vashem, 2007. pp. 73-100.
2005
Balázs Gábor, Sturovics Andrea: Sors és szabad akarat kérdései a talmudi irodalomban, CAFÉ BÁBEL 49-50: (5-6) pp. 47-55.

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

1997: Rektori Díj, Bar Ilan egyetem
1998: Dékáni és elnöki díj, Bar Ilan egyetem

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár