Szakmai életrajz
Dr. Domán István                                        
születési év:1922.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
filozófiai doktorátus, PPTE, 1949,
történelem-földrajz szakos középiskolai tanári oklevél, ELTE, 1950,
rabbiképesítő oklevél, ORI, 1965, újságíró oklevél, Újságíró Iskola,1981
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE, professzor emeritus, egyetemi magántanár MAZSIHISZ - főrabbi
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD (Történelem) ELTE 1997, ”dr. habil” cím (Zsidó vallástudomány) OR-ZSE 2001.
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
történelem-földrajz oktatás 1950-1956,
hittanár 1958-1964, angol, héber, jiddis nyelven, Amerikai Egyesült Államok, New York
Talmud oktatás 1980-1991 magyar, héber, arámi nyelven,
ORI Igazgatóhelyettes és professzor Talmud oktatás 1991-1997, magyar, héber, arámi nyelven,
OR-ZSE Címzetes egyetemi tanár Talmud oktatás 1997 - 2007, magyar, héber, arámi nyelven,
OR-ZSE Professzor emeritus Talmud oktatás 2007-től magyar, héber, arámi nyelven, OR-ZSE
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Rabbinikus tevékenység,
Talmud, késői próféták, ókori és jelenkori zsidó történelem kutatása, eredménye: Talmud fordítás magyarázatokkal
9 könyv,
450 tanulmány, értekezés, disszertáció, cikkek
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
Domán István: Megnyerhették (volna) a világot, Budapest, OR-ZSE, 2008, pp. 73-99, in. OR-ZSE Évkönyv, II. évfolyam, ISSN 1785-0150, Folyóiratcikk/Tanulmány Magyar
Domán István: Menekülés: egy zsidó fiatalember New Yorkban, Budapest, Háttér Kiadó, 2009, ISBN : 978-963-9365-90-2, 415 p. Könyv/Monográfia Magyar
Domán István: Egy veszélyes bibliográfia, Budapest, OR-ZSE, 2010, in. HÁCOFE, AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, MMX Vol II. Nr. 1., HU ISSN 2062-140X (Online), pp. 1-4 Könyvfejezet/Monográfia fejezet magyar
Domán István: Szembesülés, Budapest, Háttér, 2011, ISBN 978-615-5124-01-3, 197 p. Könyv/Monográfia Magyar
Domán István: Talmud részletek, magyarázatok, Budapest, Ulpius-ház, 2011, ISBN 9789632540849, műfordítás kommentárokkal, 376 p. Egyéb/Műfordítás magyar

 b.
Domán István: A győri izraelita hitközség története, Budapest, MIOK, 1979, ISBN 963-7010-14-9, Magyarországi Zsidó Hitközségek Monográfiái sorozatban jelnet meg (főszerkesztő: Scheiber Sándor), 68 p. Könyv/Monográfia magyar
Domán István: Folkloristic Character of the Hungarian Yeshivas in the Last Century, ISFNR, Innsbruck, 1992, ISSN 0930-2336, ISBN 3-631-48698-7 in. Folk Narrative and World View Konferencián elhangzott tanulmány angol
Domán István: A Babilóniai Talmud, Ulpius-ház, Budapest, 2007, ISBN 978-963-254-084-9, 2. bővített kiadás a szerző új tanulmányával kiegészítve, 375 p. Egyéb/Műfordítás magyar
Domán István: A magyarországi talmudiskolák tanítási és nevelési módszerei, Budapest, ELTE BTK, 2000, ISBN 963-463-361-7, in: Folklorisztika 2000-ben : folklór, irodalom, szemiotika : tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára, pp. 702-710 Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben Magyar
Domán István: A talmudiskolák titkai, Budapest, Ulpius-Ház Kiadó, 2001, ISBN 963-9348-13-9, 322 p. Könyv/Monográfia magyar
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Member of The Rabbinical Assembly, New York;
Member of the World Council of Synagogues, New York; International Council of Christian and Jews, Magyarországi Tagozat, elnökségi tag
Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tag

Scheiber díj 1996
Zsidó Közösségek Fóruma Életműdíj 2003
Magyar Zsidókért Kitüntetés 2012

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár