Szakmai életrajz
Dr. Fényes Balázs                     
születési év:1948.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
történelem-francia szakos tanár, ELTE, 1975
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
2010- Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD (zsidó vallástudomány) 2009
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
1991-1993 Universitaire Instelling Antwerpen (Belgium): vendéghallgató romanisztika (francia nyelv oktatása flamand anyanyelvűeknek, művészet-történet);
2010 - OR-ZSE, Doktori Iskola, Halacha (magyar , héber, arameus nyelven)
1998 - Előadások a Budapest Kollelban és egyéb közösségekben
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Publikációk, beszédek és tanítások, magyarázatok (Biblia, Talmud és Halacha témakörben)
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
2014
Fényes Balázs: Segítő-társ, In: Szerk.: Barna Gábor, Szerk.: Kiss Endre , Szerk.: Gyöngyösi Orsolya A CSALÁD EGYKOR ÉS MA. Szeged; Budapest: OR-ZSE, 2014. pp. 11-17.
2014
Fényes Balázs: A rabbinikus irodalom toposzai középkori krónikákban, In: Szerk.: Benke László Otthonná tett romok: Írások Rugási Gyula hatvanadik születésnapjára. Budapest; Pozsony: Kalligram, 2014. pp. 142-159.
2012
Fényes Balázs, Glässer Norbert: Azoj ví in der álter hájm, In: Szerk.: Barna Gábor, Szerk.: Povedák Kinga Vallás, közösség , identitás. Szeged: Szegedi Egyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2012. pp. 163-171. (Szegedi Vallási néprajzi Könyvtár; 31.)
2012
Fényes Balázs: Őrizzétek meg őrizetemet” Tanulmányok a rabbinikus hagyomány köréből, Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 239 p.
2011
Fényes Balázs: Az érzékszervek szerepe a TANACHban és a rabbinikus hagyományban, In: Szerk.: Rugási Gyula Örök képmás: képteológia a zsidó-keresztény hagyományban. Budapest: Jószöveg Kiadó, 2011. pp. 33-44.

b.
2011
Fényes Balázs: Bűn és büntetés a TANACH-ban és a rabbinikus hagyományban, In: Szerk.: Szávay László "Vidimus enim stellam eius...": Konferenciakötet. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2011. pp. 109-117. (Károli Könyvek)
2010
Fényes Balázs: Hol volt az „Éden Kert”-je?, KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2010: (18) pp. 41-53.
2010
Fényes Balázs: Zsidó folklór és a rabbinikus hagyomány, HÁCOFE MMX: (1.) pp. 1-22.
2009
Fényes Balázs, Gleszer Norbert: Igazak érintése, In: Szerk.: Barna Gábor, Szerk.: Bodosi-Kocsis Nóra, Szerk.: Gyöngyössy Orsolya Érzékek és vallás. Szeged: Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, 2009. pp. 67-82. (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; 22.)
2009
Fényes Balázs: Hol született Ábrahám, és hol volt Úr Kászdim?, KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2009: (17) pp. 74-77.
 

 

Bezár