Szakmai életrajz
Név: Dr. Frigyesi Judit                                 születési év: 1954
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
zenetudomány, Liszt Ferenc Zeneakadémia, Budapest, 1981
doktor, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 1981-82
PhD University of Pennsylvania, 1989
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
Bar-Ilan University, Israel
Tel Aviv University (egyetemi docens 2011 óta)
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (doktori program, 2000-)
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!) tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
Ph.D. in the History and Theory of Music, University of Pennsylvania, 1989
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
Tudományos ösztöndijak - válogatás:
Wissenschaftskolleg, Berlin, 2005-6
Israel Science Foundation, 2001-2005
Collegium Budapest, 2000-2001
CIES and USIA, Fulbright for Israel, 1997-1998
International Research and Exchanges Board (IREX), 1997, 1998
Memorial Foundation for Jewish Culture, 1998, 1982-85, stb
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Kurzusok angolul, héberül és magyarul – válogatás:
Zenetudomány:
(1) Történelmi korszakok: bevezető kurzusok az európai zene mindegyik korszakába (1989-);
(2) Koncepció, problémák, metodológiák: Romantika és modernizmus között (2008-9); A romantika, esztétikai koncepció (2007-8); A zenehallgatás, mint pszichológiai folyamat (2004-2005); A zene térélménye (2003-2004); A zenei forma (1997, 1998); Szonáta-forma a modern zenében (1995); "Hatás" és stilus (1993); Zenetudományi metodológia (1992-);
(3) Zeneszerző szemináriumok: Bartók (1991, 1996, 1999, 2003, 2009); Kurtág, Ligeti és Mendelssohn (2011); Ravel, Satie, Janáček, és Varèse (2001, 2002); Verdi (2001); Kurtág (2000); Beethoven (1997); Stravinsky (1993).

Etnomuzikológia:
(1) Koncepció és metodológia: A modus fogalma (1999, 2002, 2003, 2007); Az etnomuzikológiai gyűjtés és elemzés módszerei (1994, 1998); Lejegyzés és dallam-analizis (1989, 1990, 1992, 1996);
(2) Európán kivűli tradicionális zenék és európai népzene: A dal a világ tradicionális kultúráiban (2011); Bevezetés a világ tradicionális zenéibe (1989-); Zene és rituálé (1991); Az európai népek zenéje (1988, 1990).
(3) Jewish music: Bevezetés a tradicionális kelet-európai zsidó zenébe (három szemester, 2001-); Az askenáz zene kutatásának problémái (2001, 2003-5, 2007); Bevezetés a zsidó zenei kultúrákba (1983, 1990, 1993, 1992, 1995, 1997, 2000); Liturgiai recitálás és ének a zsidó szertartásban (1994, 2003, 2007-8); A nuszach koncepciója (2004-).

Interdiszciplináris kurzusok – zene és irodalom, zene és film:
 Zene és irodalom a Holokauszt árnyékában (2011); Bartók "A kékszakállú herceg vára": analizis és az opera történelmi, kultúrális, irodalmi, és népzenei összefüggései (2011); Kisérleti formák a zenében, irodalomban és filmben (2010); Szépirodalmi és tudományos prózairás – workshop szeminárium (2008); A narrativ a zenében – a zenemű, mint "történet" (2000).

Interdiszciplináris nemzetközi kurzus:
CEU – Summer University: "Crossing the boundaries: Music as the Expression of Social and Political Ideas in Modern East-Europe – with extension to the Middle East, nemzetközi ko¬ordinált tanfolyam (meghivott előadók: Michael Beckerman, Walter Feldman, Ruth Ha-Cohen, and Jaroslav Mihule) – koncepció, szervezés, és tanitás (2003).
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
(1) Historikus archivális, forráskutatás és interpretáció: Bartók Béla műveihez és tevékenységéhez kapcsolódó források, kéziratok, kották feldolgozása, Bartók műveinek strukturális analízise, valamint narratológiai és hermeneutikus interpretációja, könyv és cikkek publikálása.
(2) Antropológiai terepmunka: A kelet-európai zsidó közösségek liturgiai dallamainak, valamint a hozzájuk kapcsolódó szokások és koncepciók, jegyzetekben, magnószalagon, és videón való dokumentálása; a szöveges és zenei anyagok katalogizálása, lejegyzése, és zenei analitikus valamint vallási-etnográfiai szempontból való elemzése. Magánarchívumom a világon egyedülálló teljességgel tartalmazza a kelet-európai tradicionális zsidó szertartás zenei anyagát, amennyiben a rítusok egészét folyamatukban kísérli meg dokumentálni. Az eredeti lejegyzések, jegyzetek, hang- és videofelvételek magántulajdonban vannak, digitális másolatok a jeruzsálemi Héber egyetem illetve a MTA Zenetudományi Intézetének hangarchívumában találhatók. A világháború utáni kommunista államokban tudomásom szerint ez volt az egyetlen integráns zenei gyűjtőmunka.
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a sszakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5)/b felsorolása) b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal:: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
2014
Frigyesi Judit: “Scholarship on East - European Jewish Music After the Holocaust,”, HUNGARIAN QUARTERLY LIV.: (209.) pp. 150-163.
2014
Frigyesi Judit: “How Barbaric Is Bartók’s forte ? About the Performance of Bartók’s Fast Movements for Piano and Strings, with Emphasis on the First Movement of the Fifth String Quartet,”, In: Szerk.: Dániel Péter Biró, Szerk.: Harald Krebs The String Quartets of Béla Bartók: Tradition and Legacy in Analytical Perspective. USA: Oxford University Press, 2014. pp. 200-243.
2013
Frigyesi Judit: “A rift never to be healed: the music of the traditional and reform service”, In: Szerk.: Jascha Nemtsov Jüdische Musik als Dialog der Kulturen und ihre Vermittlungsdimensionen. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013. pp. 71-102. (Jüdische Musik Studien und Quellen zur jüdischen Musikkultur; Vol.12..)
2013
Frigyesi Judit: “The Musical style of the Jews from Carpathia”, In: Szerk.: Bányai Viktória, Szerk.: Fedinec Csilla, Szerk.: Komoróczy Szonja Ráhel Zsidók Kárpátalján: Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Budapest: Aposztróf, 2013. pp. 313-321. (Hungaria Judaica; 30.)
2013
Frigyesi Judit: “Létezik-e Magyar-zsidó zene?”, In: Szerk.: Hatos Pál, Szerk.: Novák Attila Kisebbség és többség között: A magyar és a zsidó izraeli etnikai és kuturális tapasztalatok az elmúlt századokban. Budapest: L'Harmattan Kiadó (Budapest), 2013. pp. 53-86.

b.
2012
Frigyesi Judit: “The Individual Style of an Eastern-European Ba’al Tefillah (in Hebrew, סגנון אישי של בעל תפילה מזרח-אירופי)”, In: Szerk.: E Avitsur, Szerk.: , M. Ritzarev, Szerk.: E. Seroussi Garment and Core: Jews and their Musical Experiences. Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 2012. pp. 203-216.
2012
Frigyesi Judit: “Who is the girl in Bartók’s The Miraculous Mandarin?A case study of Mimi’s deleted scene and its dramatic meaning”, STUDIA MUSICOLOGICA 53: (1-3) pp. 241-274.
2011
Frigyesi Judit: “’To be left behind’: the Mendelssohnian withdrawal of the promise of sacred music”, MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA XVIII: (4) pp. 389-396.
2000
Frigyesi Judit : Béla Bartók and turn-of-the-century Budapest, Berkeley: University of California Press, 367 p.
1997
Frigyesi Judit: “The Effect of the Holocaust on the Study of East-European Jewish Music”, In: Szerk.: Randolp L Braham, Szerk.: Attila Pók The Holocaust in Hungary : fifty years later. New York: Rosenthal Institute for Holocaust Studies of the Graduate Center of the City University of New York, 1997. pp. 229-639. (East European monographs)
477
(b)
 
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Nemzetközi Zenetudományi Társaság (International Musiclogical Society-IMS) – program bizottság, 2009-12;
“Der Verkannte Komponist” [A rejtőző zeneszerző] - Nemzetközi konferencia – koncepció és szervező a potsdami Mendelssohn Zentrummal együttműködésben, 2009;
World Congress of Jewish Studies, Music Division: “Expressive gesture, motion and music” szekció-szervező és koncepció, 2009;
Council of the Society for Ethnomusicology, 1993-95); Council of the American Musicological Society (1992-94)

Tudományos folyóiratok – szerkesztőbizottság:
Studia Musicologica (2006-);
Egyházzene (2003-);
Ethnomusicology Forum (2003-2009).

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár