Szakmai életrajz

         Dr. Háberman Zoltán         

születési év: 1967

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

Zsidó Vallástudomány Doktori Iskola,  Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 2013

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A)

ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociális Munkás Szak, tanársegéd

Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, docens

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD (Zsidó Vallástudomány) 2013 „Cedaka és társadalometika”

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Szociális munka elmélete és gyakorlata, Szociális munka története, Szociális munka beavatkozási szintjei és módszerei 1997-től

Hanze Egyetem szociális munka tanszékén. Hollandia Groningen. Szociális munka és diszkrimináció 2010 angol nyelven

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

2008-2009:Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. Minisztériumi kutatási háttérintézmény. Csoport vezető.

2004 - 2007:Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (Mazs)szociális szakmai igazgató – idősek, gyermekek, fogyatékosok szociális programjainak tervezése, beindítása, szervezése és ellenőrzése több mint 100 szociális, egészségügyi és önkéntes dolgozó irányítása. Külföldi és hazai adomány-szervezés.

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

a.
2014
Háberman Zoltán: "Mint birkák a vágóhídra?" Baloldali ellenállás a Holokauszt idején, In: Szerk.: Babits Antal MAGYAR HOLOKAUSZT 70: veszteségek és felelősségek. Budapest: Logos Kiadó, 2014. pp. 203-224.
2014
Háberman Zoltán: A középkori kehila és a család, In: Szerk.: Barna Gábor, Szerk.: Kiss Endre , Szerk.: Gyöngyösi Orsolya A CSALÁD EGYKOR ÉS MA. Szeged; Budapest: OR-ZSE, 2014. pp. 67-71.
2014
Háberman Zoltán: Haszidizmusból kommunizmusba, az isteni messiástól az ateista messiásig., In: Szerk.: Dr. Szécsi József Keresztény - Zsidó Teológiai Évkönyv 2014.. Budapest: Luther Kiadó, 2014. pp. 103-125.
2012
B Talyigás Katalin, Feuer Mária, Háberman Zoltán, Hegyesi Gábor, Kövér Ágnes: Az elmélettel való integráció elősegítése a terepgyakorlat során, In: Szerk.: Hegyesi Gábor, Szerk.: Kövér Ágnes, Szerk.: Talyigás Katalin A szociális munka oktatása. Budapest: ELTE TÁTK; Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata, 2012. pp. 124-184. (A szociális munka elmélete és gyakorlata; 6.)
2012
Háberman Zoltán: A judaizmus társadalometikai elveinek kifejeződése a Miskolci zsinagóga enteriőrjében, HÁCOFE MMXII Vol III.: (1) pp. 1-6.

b.
2012
Háberman Zoltán: A középkori kehila és a család, HÁCOFE MMXII: (1) pp. 1-7.
2009
Háberman Zoltán: A zsidóság mint szeretetvallás, KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2009: pp. 136-145.
2007
Háberman Zoltán: A szociális gondolat zsidó gyökerei, In: Szerk.: Ungárné Dr. Komoly Judit Hatékonyságvizsgálat. Budapest: OR-ZSE, 2007. pp. 115-140.
2005
Háberman Zoltán: Szociális munka csoportokkal, In: Szerk.: Szász Anna A Váltó-Ház. Budapest: Argumentum Kiadó, 2005. pp. 62-67.
2005
Háberman Zoltán:
„Csak a szürcs”, In: Szerk.: Szász Anna A Váltó-Ház. Budapest: Argumentum Kiadó, 2005. pp. 22-42.

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

.A közhasznú „Psyche Lelkisegély” Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Bezár