Szakmai életrajz

DR. KÁRPÁTI JUDIT MÁRTA

 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

okl. vegyész, JATE, 146/1984
kémiai szakos középiskolai tanár, JATE, 231/1988
judaisztika tanár, OR-ZSE, 2001/ 14
PhD (zsidó vallástudomány), OR-ZSE Doktori Iskola, 2009

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!

OR-ZSE, Liturgia Tanszék  – egyetemi docens, szakfelelős, tanszékvezető

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD (zsidó vallástudomány), 2009 (A zsidó–arab koegzisztencia kultúraszociológiai és vallástörténeti dimenziói)

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

oktatott tárgyak:

Szentírás, Modern héber nyelv, Zsidó nyelvek története, Közel-Kelet zsidósága

oktatásban töltött idő:

középiskolában 5 év
felsőoktatásban 12 év

oktatás idegen nyelven:

angol nyelven az OR-ZSE Doktori Iskolájában 2 szemeszter

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Az államilag akkreditált OR-ZSE Modern és Biblia Héber Nyelvvizsga-központ létrehozása és sikeres működtetése
Yerusha – Online zsidó kulturális antropológiai folyóirat alapítása

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

a.
2007
„Jöjjetek kapuiba hálaadással, udvaraiba dicsénekkel” – A szombathelyi neológ zsinagóga főbejáratának felirata In: MAYER László szerk. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 34. évf. 2.sz., Szombathely, ISSN 1219-2783, 19-30. old.

2011
 Egy fejezet a 19 - 20. századi iraki zsidóság szakrális művészetéről In: SCHŐNER Alfréd szerk. Hacofe, Az OR-ZSE online folyóirata 1.szám (MMX Vol I. Nr. 1.), Budapest, HU ISSN 2062-140X 1-9 old.url: http://www.or-zse.hu/hacofe/vol1/karpati-irakizsid-mtud2008.htm

2015
 A henna éjszakája. A jemeni zsidó esküvőt megelőző henna-rituálé jelentősége Jemenben és Izraelben. Yerusha. Zsidóság és kulturális antropológia. Online folyóirat. 2015/2. ISSN 2064-8197 /nyomtatott verzió: Yerusha 4. szám ISSN 2064-8189 3-9. old.
url: http://yerushaonline.com/content/?v=ad64h5im2

2016
 Az Aleppói kódex (Keter Aram Cova) keletkezésének, vándorlásának és megmenekülésének rövid története. In: Szombat. Zsidó politikai és kulturális folyóirat. 2016. január / XXVIII. évfolyam I. szám, HU ISSN 0865-3844, 16-19. old.

2016
 Rav Salom Sabazi vallási költészetének jelentősége a jemeni zsidók liturgiájában. Yerusha. Zsidóság és kulturális antropológia. Online folyóirat. 2016/1. ISSN 2064-8197 /nyomtatott verzió: Yerusha 5. szám ISSN 2064-8189 3-7. old.


b.
2008
„Kolot Mayim Rabim” – The 4th Dimension of the Jewish Religious Space In: SCHŐNER Alfréd OR-ZSE Évkönyv 2004-2007,Budapest, ISSN 1785-0150, 201-222. old.

2010
 A zsidó – arab együttélés multidiszciplináris elemzése In: LICHTMANN Tamás szerk. Magyar Zsidó Szemle Füzetek 4, Budapest, ISBN 978-963-508-601-6

2012
 A jemeni zsidók és a jeruzsálemi Amerikai Kolónia találkozása - 5642. (1881-1882) In: SZÉCSI József szerk. Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv, Budapest, ISSN 1785-9581 119 – 126 old.

2014
 A jemeni zsidó ötvösművészet századai. Yerusha. Zsidóság és kulturális antropológia. Online folyóirat. 2014/1.ISSN 2064-8197 1-13 old.
url: http://www.yerushaonline.com/content/?v=6b7cd631

2014
 A zajdi imamátus árvarendeletének hatása a jemeni zsidók családszerkezetére. In: BARNA Gábor és KISS Endre szerk. A család egykor és ma, Szeged – Budapest, ISBN 978-963-306-270-8, 60-66. old.
 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Tudományos kapcsolat gondozása a CEU (Közép-Európai Egyetem) Vallástudományi Központjával (Center for Religious Studies)

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár