Szakmai életrajz
Dr. Kiss Endre AT                        
születési év:1949.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
német-magyar szak, filozófus, ELTE, 1971
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE Művelődéstörténet Tanszék – egyetemi tanár, a Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Társaság elnöke
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
CSc (filozófia), 1977, dr. habil, 2000, az MTA Doktora (DSc).1997
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
Széchenyi István ösztöndíj, Humboldt-ösztöndíj
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
ELTE BTK Filozófiatörténet 1974 – máig Kodolányi Főiskola filozófia, kultúraelmélet 2005-2009 Nyugat Magyarországi Egyetem 2008-2011 filozófia, etika, művelődéselmélet OR-ZSE magyarországi zsidó művelődéstörténet 1997-től máig OR-ZSE a magyar zsidóság tudásszociológiája 2009-től máig
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Az Osztrák-Magyar Monarchia filozófia- és eszmetörténet. Két összefoglaló könyv erről a szellemi miliőről (magyarul: 1978, németül:1986), három könyv Hermann Broch-ról (a második magyarul és németül is), két másik könyv a századforduló magyar kultúrájáról, európai, s azon belül közép-európai keretben. Közép-európai eszme- és értelmiségtörténete túlnyomórészt zsidó származású értelmiségiek életművének kutatásából állt.
Nietzsche filozófiájának magyarországi recepciója, 1993-ban Nietzsche-monográfia, 2005-ben e monográfia kétszeres terjedelműre növelt végleges változata. Az egykori keleti blokk területén nem utolsósorban az erőfeszítései nyomán lett Nietzsche filozófiája elválaszthatatlan a modern zsidóság történetétől, az 1989 utáni új világhelyzet és világkultúra a zsidó művelődéstörténet új korszakát hozta magával.
A kelet-európai és egyben a globális fejlődés komplex problematikája, a jelen filozófiai irányzatainak teoretikus értelmezése, a zsidó művelődéstörténet interdiszciplináris kutatása. A kezdetektől tanít az OR-ZSE Művelődéstörténeti szakirányán, 2007-től itt egyetemi tanár és az MTA TKI, majd az OR-ZSE Kaufmann Dávid Kutatócsoport vezetője.
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
A)
2013
Kiss Endre: Róma, Jeruzsálem, Moses Hess, HÁCOFE MMXIII: (1) pp. 1-25.
2013
Kiss Endre : Marx lábnyomai…és átváltozásai., Budapest: Gondolat, 343 p.
2013
Kiss Endre: Wien und Berlin. Kultur im Kraftfeld von Kognition und Interkulturalität, In: Szerk.: Lichtmann Tamás, Szerk.: Karl Katschthaler Interkulturalität und Kognition. Frankfurt/M.; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013. pp. 43-56. (Debrecener Studien zur Literatur; 17.)
17, Interkulturalität und Kognition
2012
Kiss Endre: Freiheit ohne System(e)., In: Szerk.: Andreas Arndt, Szerk.: Paul Cruysberghs, Szerk.: Andrzej Przylebski Hegel-Jahrbuch 2012. Berlin: Akademie Verlag, 2012. pp. 43-48.
2010
Kiss Endre: Der soziale Wandel im Kontext der habsburgisch-mitteleuropaeischen Zivilisation: Fundamente des zivilisatorischen Bewusstseins, In: Szerk.: Helmut Rumpler, Szerk.: Peter Urbanitsch Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band IX: Soziale Strukturen.: Teilband 1/1: Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Teilband 1/2: Von der Stände- zur Klassengesellschaft. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. pp. 1537-1554.

b.
2010
Kiss Endre: La Belle Époque. On Károly Polányi.: Ernst Mach’s Influence Spreads, In: John T Blackmore, Ryoichi Itagaki, Setsuko Tanaka Ernst Mach's Graz. Enfield; New Hampshire: Sentinel Open Press, 2010. pp. 235-253.
2001
Kiss Endre : Philosophie und Literatur des negativen Universalismus., Cuxhaven; Dartford: Traude Junghans Verlag, 351 p.
1998
Kiss Endre : Zur Rekonstruktion der praesentistischen Rationalitaet Mittel-Europas. Eine Problemskizze., Cuxhaven; Dartford: Traude Junghans Verlag, 184 p.
1986
Kiss Endre : Der Tod der k.u.k. Weltordnung in Wien., Wien; Köln; Graz: Böhlau Verlag, 270 p.
1984
Kiss Endre : Szecesszió egykor és most., Budapest: Kossuth Kiadó, 340 p.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
A Magyar Zsidó Szemle (Új Folyam) Szerkesztőbizottságának tagja, Magyar Zsidó Szemle Könyvek és Füzetek Szerkesztőbizottságának tagja.
A Hacofe judaisztikai tárgyú internetes elméleti folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
A Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Társaság elnöke.
Alapító elnöke, mindmáig vezetőségi tagja az Internationale Hermann Broch Arbeitskreis-nek. Az AIPPH magyarországi levelezője.
A Gesellschaft für Masse- und Macht-Forschung (GMMF) Tudományos Tanácsának tagja.
1985-86-ban az első magyar filozófusként lett Humboldt-ösztöndíjas.
Tanulmányúton kutatta a II. Internacionálé értelmiségi vonatkozásait (1975, Kelet-Berlin és Halle).
Volt vendégtanár a Paris 8 (Vincennes a Saint-Denis) Egyetemen (1992),
kapott ösztöndíjat az Österreichische Gesellschaft für Literaturtól (1988 és 1994), Mannheim várostól (1990),
hosszabb meghívásban részesítette a Katholische Akademie (Hamburg, 1990),
tanulmányutat tehetett a Schweizerischer Nationalfond meghivására (Luzern, 1991) és a Collegium Hungaricumban (Bécs, 1993).
Tanulmányúton kutatta Robert Musil számítógépre vitt irodalmi hagyatékát (Klagenfurt, 1989).
Kéthónapos tanulmányuton kutathatta Friedrich Nietzsche kéziratos filozófiai hagyatékát Weimarban (1990).
Visiting fellowként tanulmányozhatta Hermann Broch hagyatékát a Yale Egyetemen (New Haven).
Több rövid tanulmányutat tett Heidelbergben is (1999, 2001, 2002).
Az Internationale Hegel-Gesellschaft magyarországi megbízottja (1988-2000) és elnökségi tagja (1994-2000), az Internationale Schopenhauer-Gesellschaft vezetőségi tagja, az Internationale Robert Musil Archiv vezetőségi tagja (1990-1998).
Alapító tagja a Förder- und Forschungsgemeinschaft Friedrich Nietzsche e.V.-nak.
2003-tól alelnöke, 2005-től 2007-ig elnöke a Német-Magyar Filozófiai Társaságnak, 2007-től e Társaság elnökségi tagja.
A College Internationale de la Philosophie magyar képviselője.
A Közép- és Kelet-Európai Felvilágosodás Kutatócsoportjának alapítója (2008. november).
Aktív tagja azoknak a nemzetközi szervezeteknek is, amelyek az általa alaposan kutatott életművének feldolgozására szerveződtek (Internationale Canetti-, Feuerbach-, Fichte-, Jaspers-, Scheler-, Schelling- és Spinoza-Gesellschaft, de tagja az Österreichische Schopenhauer- és az Österreichische Nietzsche-Gesellschaftnak is).
A Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program alapító tagja, az Andrássy Egyetem Doktori Tanácsának tagja.
Tagja az OR-ZSE Doktori Tanácsának is.
A Kiss Árpád Archivum és Emlékszoba vezetője.
Az Európai Utas folyóirat alapító tagja, a Pro Philosophia szerkesztőbizottságának tagja. 2001-ben egyik alapítója, 2001-től 2008-ig programigazgatója a Posztmodern Központ-nak (Budapest-Székesfehérvár).
1984-ben a “Kiváló munkáért”,
1998-ban az Eötvös-emlékérem kitüntetést kapta.
1994-ben a Valóság c. folyóirat részesítette nívódíjban.
2008-ban Kiss Árpád-díjjal tüntették ki.

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár