Szakmai életrajz
Dr. Lichtmann Tamás                        
születési év: 1949.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
Magyar nyelv és irodalom - német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diploma. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1972
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár (1) Szakfelelős, Zsidó kultúratörténet MA (3) Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató (AT)
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
CSc/PhD, irodalomtudomány (1982/1993), dr. habil. 1997
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1999-2002
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
A Debreceni Egyetemen:
Előadások és szemináriumok tartása a német irodalomtörténet témaköreiben (19. és 20. századi német és osztrák irodalom, a próza története, német nyelvű zsidó irodalom, motívumkutatás, esztétika,komparatisztika,irodalomelmélet,művelődéstörténet),
-1983-2011 1995-től 2011. december 31-ig a "Modern német nyelvű irodalom története” című PhD-program ill. alprogram vezetője a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában Ez idő alatt törzstag a DE Irodalomtudományi Doktori Iskolában (9 megvédett értekezés témavezetője)
1995-2011 Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen ORZSE:
1995 óta oktatás óraadóként az Országos Rabbiképző Intézetben (ma: Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem): zsidó művelődéstörténet, közép-európai zsidó irodalom, továbbá Szentírás és irodalom különféle témakörei, történeti, művelődéstörténeti, filozófiai és művészeti vonatkozásai;
1998-2001 között az általa létrehozott Zsidó Művelődéstörténeti szak megbízott vezetője;
2006. szeptember 1-je óta az ORZSE kinevezett egyetemi tanára.
2011. december 30-tól törzstag az ORZSE doktoriskolájában
2012 decembertől a Művelődéstörténet Tanszék vezetője, a Kultúratörténet MA szak szakfelelőse

Vendégprofesszori tevékenység külföldön, idegen nyelven: Greifswald, Salzburg (utóbbi egyetemen háromszor egy-egy hónapos blokkszemináriumok vezetése)
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Tudományos kutatási tevékenység a Debreceni Egyetemen:
Német irodalom a XX. században - Osztrák irodalom a XX. században - A történelmi regény a XX. században - Osztrák-magyar irodalmi és kulturális párhuzamok és kapcsolatok a századforduló óta (Kafka-Pap Károly; Celan-Pilinszky; Bécsi és budapesti kabaré; Zsidó témák és motívumok) - Esztétika - Regényelmélet - Komparatisztika - Egyes alkotói életpályák (Kafka, Musil, Broch, J.Roth, Canetti, J.Soyfer, T.Mann, H.Mann, Hesse)
Irodalomelméleti, poétikai és komparatisztikai kutatások a Debreceni Egyetem német irodalmi PhD-programjának vezetőjeként
Tudományos publikációk, önálló kötetek és tanulmányok, német és magyar nyelven, valamint kiadói tevékenység és műforditói munkásság.
Önálló tudományos kiadványsorozatok szerkesztése: Arbeiten zur deutschen Philologie (Debrecen), Debrecener Studien zur Literatur (Frankfurt/M. Peter Lang)

Tudományos, kutatásfejlesztési tevékenység az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen: Zsidó művelődéstörténet, Bevezetés a Szentírásba, a Biblia történeti, művelődéstörténeti, filozófiai és irodalmi vonatkozásainak kutatásába, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen
1996-tól a Yahalom Zsidó Művelődéstörténeti Kutatócsoport vezetője, annak megszűnéséig
2003 óta az MTA-ORZSE Zsidó Vallástudományi Kutatócsoport tudományos főmunkatársa és vezetőhelyettese
2007. január 1-től tudományos főmunkatárs az MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportban.
Újraindítója és felelős szerkesztője a nagy nemzetközi hagyományokkal rendelkező Magyar Zsidó Szemle című periodikának.
Sorozatszerkesztője a Magyar Zsidó Szemle Füzetek kiadványnak, valamint a Magyar Zsidó Szemle Könyvek sorozatának.
További általa (társ)szerkesztett kiadványsorozat: Dialogos, a Goldziher Intézet tudományos sorozata (Prof. Hausmann Jutta társszerkesztővel, Evangélikus Hittudományi Egyetem), valamint a Schnittpunkte – Intersections könyvsorozat (Wien, Berlin)
Kiterjedt műfordítói tevékenység a zsidó irodalom jelentős műveiből: Icik Manger, Simon Wiesenthal, Jura Soyfer, Jakob Allerhand)

További tudományos tevékenység:
2002 óta a Prof. Hausmann Jutta és általa létrehozott Goldziher Intézet társigazgatója. Az intézet feladata a monoteista világvallások és kultúrák kutatása, oktatása, részvétel a tudományos közéletben és a vallásközi dialógusban.
Nemzetközi tudományos konferenciák szervezése, Debrecenben, 1989-ben és 1993-ban (résztvevők Ausztriából, Bulgáriából, az Egyesült Államokból, Franciaországból, Lengyelországból, Németországból, Oroszországból, Svájcból és Magyarországról), 1998-ban "Kulturwissenschaften, Datenbanken und Europa" című nemzetközi konferencia megrendezése Debrecenben (100 résztvevő 30 országból) a bécsi "Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse" (INST) nevű intézménnyel kooperációban.
További konferenciák szervezése és tudományos irányítása: Zsidók a magyar irodalomban, Theodor Herzl, Az Országos Rabbiképző Intézet 120 éves évfordulója, Kisebbségben, Heine, Demokrácia, nyilvánosság, gyűlöletbeszéd, Elias Canetti, Messianisztikus eszmék, Kafka 125, Mahler, Schönberg jubileumi konferencia
Előadások számos nemzetközi konferencián (Bécs, Salzburg, Innsbruck, Berlin, Rostock, Leipzig, Karlsruhe, Saarbrücken, Riverside-USA, Tokio, Vancouver, Rouen, Párizs, Firenze, Poznan, Varsó, Budapest, Pécs, Debrecen).
Részvétel az IVG VII. Kongresszusán, 1985-ben, Göttingenben, az IVG VIII. Kongresszusán, 1990-ben, Tokioban az IVG IX. Kongresszusán, 1995-ben,Vancouverben, az IVG XII. Kongresszusán 2010-ben, Varsóban.
Megalakulása óta elnökségi tagja a bécsi székhelyű Institut für Kulturwissenschaften (INST) nevű nemzetközi világhálózattal rendelkező intézménynek 2012. január 1-je óta társigazgató a bécsi székhelyű Jura Soyfer Gesellschaft -ban

Ösztöndijak és külföldi tanulmányutak:
Aspirantúra 1977-1980 között Berlinben. A Friedrich Ebert Stiftung kéthónapos ösztöndíja 1983-ban, a Bundesministerium für Wissenschaft und Kultur in Österreich kéthónapos ösztöndíja 1987-ben, a DAAD három hónapos ösztöndija 1991-ben és 10 napos ösztöndíja 1995-ben, vendégprofesszori meghívások Ausztriába (Salzburg, Klagenfurt),
Németországban (Berlin, Tübingen, Wuppertal, Greifswald, Leipzig, Dresden), valamint vendégprofesszúra az Evangélikus Hittudományi Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a)
2014
Lichtmann Tamás: Scheiber Sándor és az irodalom, HÁCOFE MMXIV: (1) pp. 1-11.
2013
Lichtmann Tamás: Wahrheit ist (un)mitteilbar. Das sakral-profane Wort, In: Szerk.: Lichtmann Tamás, Szerk.: Karl Katschthaler Interkulturalität und Kognition. Frankfurt/M.; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013. pp. 97-111. (Debrecener Studien zur Literatur; 17.)
17, Interkulturalität und Kognition
2012
Lichtmann Tamás: Apák és fiúk - Levél az apához, HÁCOFE MMXII: (2) pp. 1-18.
2011
Lichtmann Tamás: Jura Soyfer - költő a kabarészínpadon, MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE : (6-7) pp. 147-152.
2011
Lichtmann Tamás : Dichter im Brettl., Budapest: MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja, 145 p. (Magyar Zsidó Szemle; 5.)

b.
2008
Lichtmann T: Der heimatlose Monarchist. Joseph Roths Illusionen und Enttäuschungen, In: Szerk.: Schőner A OR-ZSE Évkönyv 2004-2007. Budapest: Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem (ORZSE), 2008. pp. 277-295.
2006
Lichtmann T: A "bennünk lévő lerombolhatatlan". Franz Kafka "hite"., MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE : (3) pp. 125-141.
1996
Lichtmann Tamás: Das geistig-kulturelle Leben und das Erbe der Österreich-Ungarischen Monarchie (1867-1918), In: Szerk.: Herbert Arlt, Szerk.: Donald G. Daviau Geschichte der österreichischen Literatur 1-2.. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 1996. pp. 220-233.
1995
Lichtmann Tamás: Drama und Kabarett. Einige Bemerkungen zur Dramaturgie, In: Szerk.: Donald G Daviau Jura Soyfer and His Time. Riverside: Ariadne Press, 1995. pp. 197-211.
1979
Lichtmann Tamás : Pap Károly, Budapest: Akadémiai Kiadó, 203 p. (Irodalomtörténeti Füzetek) 99., Pap Károly
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Tagság és vezető funkció tudományos társaságokban:
1992-2000: elnökségi tag az Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse" (INST) nevű intézményben (Wien)
Megalakulása óta elnökségi tagja a fenti elnevezésű bécsi intézmény jogutódjában: Institut für Kulturwissenschaften (INST) nevű nemzetközi világhálózattal rendelkező intézménynek
1992 óta elnökségi tag a bécsi székhelyű „Jura Soyfer Gesellschaft”– ban.
2012. január 1-je óta társelnöke a „Jura Soyfer Gesellschaft” –nak.

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Tudományos előadások

Bezár