Szakmai életrajz
Dr. Pelle János                        
születési év:1950.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
magyar-francia szakos középiskolai tanár, ELTE BTK 1974
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE Művelődéstörténet Tanszék
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD - az irodalomtudomány kandidátusa, 1984
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Károli Gáspár Református egyetem, francia irodalomtörténet, 2 év
Dunaújvárosi Főiskola, újságírás, műfajelmélet, 2 év
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem összehasonlító irodalomtörténet, az antisz6enmitizmus története 2004-től
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Magyar és francia irodalomtörténet, művelődéstörténet, antiszemitizmus - publikációk és publicisztikák
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
2012
Pelle János: Tabi László, ahogy én láttam, REMÉNY: ZSIDÓ TÁRSADALMI KÖZÉLETI KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2012: (3.) pp. 20-27.
2012
Pelle János: Wallenberg the Men of the Destiny, HUNGARIAN REVIEW 2012: (III.) pp. 5-15.
2012
Pelle János: A Markóból a forradalomba, MAGYAR SZEMLE 2012: (9-10.) pp. 11-18.
2012
Pelle János: A tömeg és a tanuk – a holokauszt miskolci öröksége, In: Benedek István Gábor Miskolc, Zsidó utca ’46. Budapest: KuK Kiadó, 2012. pp. 158-198.
2012
Pelle János: Takarodó, HITEL: FŰGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 2012: (10.) pp. 50-62.

b.
2007
Pelle János : Zsidó gombolyag, Budapest: Ráday Könyvesház, 180 p.
2004
Pelle János : Sowing the seeds of hatred [Joseph Held (ford.)]; , New York: Columbia University Press, 250 p. (East European monographs)
1991
Pelle János : Antiszemitizmus és totalitarizmus, Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 142 p. (Jószöveg hiánypótló sorozat)
1982
Pelle János Szerk.: Bognár Róbert: Rousseau világa, Budapest: Európa Kiadó, 208 p. (Írók világa)
1982
Pelle János Szerk.: Hamburger Klára: Ész és szenvedély, Budapest: Gondolat Kiadó, 516 p.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
-

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár