Szakmai életrajz
Dr. Peremiczky Szilvia                        
születési év: -
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
hebraisztika szakos előadó, ELTE, 2002
magyar nyelv és irodalom szakos előadó, ELTE, 1999
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ELTE, 1999
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
Egyetemi adjunktus Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, 2011-
Tudományos igazgató – Mazsihisz 2014-
Részvétel OTKA-kutatócsoprtban, ELTE BTK,
2006-2008 Óraadó tanár, ELTE BTK,
Irodalomtudományi Intézet, 2005-
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD irodalomtudomány, 2008 - ELTE
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
- 2011- Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Irodalomtörténet: Középkori spanyol zsidó irodalom, Modern héber irodalom, Bevezetés a ladino nyelvű szefárd zsidó kultúrába, Magyar zsidó művelődéstörténet az emancipáció időszakában, Dante és Manoello
- 2005- ELTE BTK, Irodalomtudományi Intézet, Irodalomtörténet: Középkori spanyol zsidó irodalom, Modern héber irodalom, Magyar zsidó művelődéstörténet az emancipáció időszakában, Dante és Manoello, Magyar zsidó irodalom, Középkori zsidó, keresztény és muszlim szerelmi líra, szefárd folklór és irodalom
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Részvétel OTKA-kutatócsoportban, ELTE BTK, 2006-2008
2006 Habsburg Történeti Intézet ösztöndíja (Mahler és fin de siécle Budapest)
2002- Magyar Hebraisztikai Társaság, rendes tagság
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
2013
Peremiczky Szilvia: Szabadságvágy vagy politikai radikalizmus, In: Szerk.: Bengi László, Szerk.: Hoványi Márton, Szerk.: Józan Ildikó "Visszhangot ver az időben": Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Pozsony: Kalligram, 2013. pp. 120-127.
2013
Peremiczky Szilvia Edit: „Antisemitism Redivivus: The Rising Ghosts of a Calamitous Inheritance in Hungary and Romania”, In: Szerk.: Alvin H Rosenfeld Resurgent Antisemitism. Indianapolis; Bloomington: Indiana University Press, 2013. pp. 175-214.
2012
Peremiczky Szilvia : Jeruzsálem a zsidó irodalomban, Budapest: Gondolat Kiadó, 337 p.
2012
Peremiczky Szilvia: Egy elfeledett magyar zsidó költő (?) – Makai Emil, HÁCOFE MMXII/III.: (1) pp. 1-15.
2012
Peremiczky Szilvia: Az álomtól a félálomig – az izraeli irodalom vázlata, MÚLT ÉS JÖVŐ XXI: (2010/4.) pp. 44-55.

b.
2010
Peremiczky Szilvia: A zsidó-keresztény Európa és a multikulturalizmus, In: Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Szerk.: Zákány Tóth Péter, Szerk.: Vincze Ferenc Nemzeti művelődés, egységesülő világ. Budapest: Napkút kiadó, 2010. pp. 55-79. (Kútfő Bibliotéka; 6.)
2008
Peremiczky Szilvia: ’Egy darab élet’. Naturalizmus és verizmus a Parasztbecsületben’, In: Szerk.: Hózsa Éva, Szerk.: Samu János Vilmos Szakadás(köz)vetítések: Irodalom és medialitás, Szöveggyűjtemény 1.. Újvidék: Fórum, 2008. pp. 85-105.
2007
Peremiczky Szilvia: Ének a zenéről – Zene a magyar irodalomban, In: Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Szerk.: Veres András A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. pp. 611-625.
2007
Peremiczky Szilvia: ’Árpád és Ábrahám földiek voltak’ (?) – A magyarországi zsidó irodalom vázlata, In: Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Szerk.: Veres András A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. pp. 297-314.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
2002- Magyar Hebraisztika Társaság, rendes tagság

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS LISTA

Bezár