Szakmai életrajz
Dr. Rugási Gyula AT                        
születési év:1954.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
magyar nyelv és irodalom és irodalom – összehasonlitó irodalomtörténet és történelem szakos előadó. ELTE BTK 1979
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE Doktori Iskola – egyetemi tanár SZPA Szakfelelős, Teológia Tanszék, tanszékvezető
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
Doktor univ. /történettudomány/ 1983.
CSc /irodalomtudomány/ 1997.
DSc /filozófia/ 2004. dr. habil. 2008
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
Széchenyi professzori ösztöndíj, l998 – 2001
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
1979 – 1981 Szinház – és Filmmüvészeti Főiskola, Világirodalom Tanszék, XIX. századi irodalom
1989 – 1991 SZE /JATE/ Filozófia Tanszék, Antik filozófia története, patrisztika.
1992 – 2007 DE /KLTE/ Filozófia Tanszék, Antik filozófia története, patrisztika, középkori filozófia története, modern vallásfilozófia.
1992 – 1995 PTE //JPTE/ Esztétika Tanszék, Ókeresztény irodalom, Qumrán és az ókereszténység, antik gnózis,
1992 – SZPA, Ókori Nyelvek Tanszék, Teológia Tanszék, Ógörög szövegolvasás, Filozófiatörténet, Ujszövetség exegézis.
2000 – OR – ZSE, Müvelődéstörténet Tanszék, Antik filozófia története, Középkori zsidó filozófia, XX. századi zsidó filozófia.
2008 – OR – ZSE, Doktori Iskola, Középkori zsidó filozófia, XX. századi zsidó filozófia
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
-
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a. 
2015
Rugási Gyula : Léten túli etika, Budapest: Gond-Cura Alapítvány, 321 p. (Gutenberg tér)
2012
Rugási Gyula : A historizmus fantomja, Budapest: Jószöveg Műhely, 222 p.
2011
Rugási Gyula: Messiási követelmény, HOLMI 2011: (11) pp. 1141-1151.
2011
Rugási Gyula: A láthatatlan képmás, In: Szerk.: Rugási Gyula Örök képmás: képteológia a zsidó-keresztény hagyományban. Budapest: Jószöveg Kiadó, 2011. pp. 102-140.
2010
Rugási Gyula : Messianizmus és történetfilozófia, Budapest: Gond-Cura Alapítvány, 426 p.

b.
2010
Rugási Gyula: "Túl az emlékezeten" MMX Vol III. Nr. 1., HÁCOFE MMX/III: (1) pp. 1-17.
2006
Rugási Gyula : Korszakok párbeszéde, Budapest: Jószöveg Műhely, 144 p.
2004
Rugási Gyula : Eszkhatológia és történet-teológia, Pécs: Jelenkor, 253 p.
2002
Rugási Gyula : A pillanat foglya, Budapest: Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiadó, 268 p.
2000
Rugási Gyula : Költészet és apokalipszis: hebraisztikai tanulmányok, Budapest: Universitas Kiadó - Országos Főrabbi Hivatal, 212 p. (Mórija könyvek)
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
1995 – Soros Alapitvány, kritikai dij
2003 – Palladium Dij

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár