Szakmai életrajz

Dr. Schőner Alfrédné

születési év: 19..

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

Okleveles angol-orosz szakos középiskolai tanár, 1971

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

OR-ZSE főiskolai docens, OR-ZSE Nyelvi Lektorátus vezető
OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont vezető

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

-

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

1970 - 1980 a BIH Anna Frank Gimnázium nyelvtanára (angol nyelv, orosz nyelv)
1980 – 1990 a BIH Anna Frank Gimnázium igazgatója
1990 – 1996 izraeli ulpánokon, nyelvstúdiókban (Ramat Gan, Givatayim, Kefar, Sava, Petah Tikva, Bnei Berak) héber nyelvtanár
1996 – 1999 a JAFI Budapesti Héber nyelvtanfolyamain héber nyelvtanár
1999 – az OR-ZSE Nyelvi Lektorátus vezetője
2002 – az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont vezetője

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

1988-tól a modern héber tanításának megszervezője és újraindítója a magyarországi formális és informális oktatási rendszerben.
Az OR-ZSE Nyelvi Lektorátusának megszervezése és akkreditálási szakanyagának elkészítése.
2002-ben az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontjának létrehozása, akkreditálása, a vizsgák lebonyolítása.
Tudományos konferenciák szervezése.
A modern héber nyelv tanterveinek elkészítése az egyetem minden szakán.
2006-ban a nyelvvizsgaközpontban a KÖZÖS EURÓPAI REFERENCIAKERETHEZ történő szintillesztés megszervezése a szakmai anyagok elkészítése, vizsgáztatói és feladatírói tréningek, képzések megszervezése, lebonyolítása.
A lektorátuson tanító tanárok, vizsgáztatók, feladatírók szakmai továbbképzésének szervezése Budapesten és Izrael különböző városaiban.

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

1. A héber nyelv tanításának körvonalai a Rabbiképzőben,
http://www.rabbi.hu/resp/sonerne-heberokt2005.htm
2. A modern héber nyelv és az idegenforgalom, Budapest, 2007, elhangzott: kerekasztal konferencia a Magyar Tudomány Napja alkalmából,
3. Héber énekek a nyelvoktatás szolgálatában, Budapest, elhangzott a Magyar Tudomány Napja alkalmából, 2008,
4. http://www.rabbi.hu/resp/sonerne2008/mtud2008-schonerne-heberenek.htm
5. Mikor mit eszünk. Avagy mitől kóser a zsidó konyha, 2012, http://www.rabbi.hu/szegyetem/eload2011-14sonerne/eload2011-14-sonerne.htm
6. A kóser konyha rejtelmei és a zsidó ünnepek héber nyelvű ételei, elhangzott: Székesfehérvár, Barátság háza, 2013
6. A zsidó ünnepek ételeinek és szokásainak héber eredete, elhangzott: Győr, Széchenyi
István Egyetem, 2013

Héber és angol nyelvű szakirodalom magyarra fordítása:
1. Izraeli felsőfokú oktatás, Jeruzsálem, 1992
2. Oktatás, Jeruzsálem, 1993
3. Az izraeli bankrendszer, Jeruzsálem, 1991
4. Alija zsebkönyv, Jeruzsálem, 1994

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

A bibliai héber és a modern héber nyelv tanításának ápolása.
A bibliai héber nyelvnek a klasszikus nyelvek körébe történt besoroltatása, elfogadtatása.
A jeruzsálemi Schechter Institute of Jewish Studies és az OR-ZSE Nyelvi Lektorátusa közötti szakmai kapcsolat továbbfejlesztése.
A történelmi egyházak hittudományi egyetemeinek héber nyelvoktatásával való kapcsolattartás.
Az ELTE Hebraisztika szakán folyó héber oktatás és az OR-ZSE héber oktatása szakmai kérdéseinek vizsgálata.
A Jeruzsálemi Héber Egyetem Melton Oktatási és Nevelési Központjával való kapcsolattartás.
A Scheber Sándor Gimnázium és Általános Iskola héber tanításának és tanárai továbbképzésének fejlesztése, szervezése.
Bezár