Szakmai életrajz
Dr. Ungvári Tamás                        
születési év:1930.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
ELTE BTK,   1952
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE Művelődéstörténet Tanszék – Professor emeritus
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
az MTA Doktora (DSc).1988
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
DAAD ösztöndíj, Ernst Maximiliam Univ. München. Overseas Fellow of Cambridge University Churchill College, England, IREX Exchange professor Columbia, Harvard USA. The Hartley Burr Alexander professor of the Humanities, Fulbright Teaching Award.
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Színház és Filmművészeti egyetem, egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője, Nyugati Kultúra tanítása, Scripps College, Claremont, California (angolul), Vallástörténet, State University of California at Northridge, UCLA XLS Humanities (angolul)
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Széchenyi díj, József Attila díj, A M Köztársasági érdemrend tisztikeresztja, a Magyar Zsidóságért díj
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
2015
Ungvári Tamás: „Zsidó gimnázium a háborúban és a háború után”., In: Szerk.: Márton László Zsidó identitás a Holokauszt után.. Budapest: Pallas, 2015. pp. 70-84.
2015
Ungvári Tamás : A hódító képzelet – regényes példák, - példás regények., Budapest: Scolar Kiadó, 219 p.
2015
Ungvári Tamás: "Mikor,honnan,kitől?" - Az Auschwitz - jegyzőkönyvek Magyarországon., ÉLET ÉS IRODALOM LIX.: (3.) pp. 1-8.
2013
Ungvári Tamás : A tragikumról, Budapest: Scolar Kiadó, 192 p.
2012
Ungvári Tamás : A szépség születése: a modern művészetelmélet kezdetei, Budapest: Scolar, 240 p.

b.
2010
Ungvári Tamás : Csalódások kora, Budapest: Scolar Kiadó, 609 p.
2009
Ungvári T : Labirintusok. A szellemtörténet útjai a klasszikustól a modernig, Budapest: Scolar, 360 p.
2008
Ungvári T : A Bűnbeesés után - Európa szellemi élete a két világháború között, Budapest: Ulpius-ház, 312 p.
2006
Ungvári T: Az apokaliptikus messianizmus Füst Milán műveiben., MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE 2006: (III.) pp. 55-57.
1977
Ungvári Tamás : A regény és az idő, Budapest: Gondolat, 317 p. dokumentum típusa: Könyv/Monográfia

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár