Szakmai életrajz
Dr. Uhrman Iván                       
születési év: 1961.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanár, ELTE BTK, 1984;
ógörög nyelv és irodalom szakos előadó, ELTE BTK, 1987.
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE, Történelem tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Veres Péter Gimnázium, megbízott óraadó
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
a történelemtudomány doktora=PhD, 1999
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Miskolci Bölcsész Egyesület, 1990: ókori görög történelem (ea. és szeminárium), ógörög nyelv;
ELTE BTK 1994-1995: ókori görög történelem (ea);
OR-ZsE: 2002 óta folyamatosan: Judaizmus a magyar történelem kezdeteinél; Pogányok, zsidók, keresztények; Teremtésmítoszok; Mítosz, misztika, zsidóság; Ószövetségi és antik történetírás; ógörög nyelv; Zsidóság és klasszika-filológia; Zsidóság és medievalisztika.
2013 óta: Bevezetés a filozófiába. 2014 óta: ókori zsidó történelem, középkori zsidó történelem.
Veres Péter Giomnázium: 1987 óta folyamatosan magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, ógörög nyelv és művelődéstörténet.
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
a. Ösztöndíjak:
tudományos továbbképzési ösztöndíj 1984-1987;
MTA-Soros Alapítvány-ösztöndíj 1988-1989;
A Magyar Tudományért Alapítvány-ösztöndíj 1992-1993.

b. Konferenciák (előadóként):
Közösség és közösségszervező erők az antikvitásban (Debrecen, 1985);
I. Magyar Ókortudományi Konferencia (Visegrád, 1993); 
II. Tolkien a tudományterületek között: párhuzamok, szövegek, használatok. (Szeged, 2003)
III. Tolkien: nyelv, hagyomány, értelmezés. (Pécs, 2004);
 VI. Magyar Ókortudományi konferencia – Az élő antikvitás (Budapest, 2004);
Tolkien és a szöveg: jelentés és forrásai. (Szeged, 2005);
 Találkozások – a Szentírás érintkezési pontjai. (Budapest, OR-ZsE, 2008);
VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (Dunaszerdahely, 2009);
VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (Dunaszerdahely, 2010); Theodor Herzl-konferencia (Budapest, OR-ZsE, 2010);
IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (Dunaszerdahely, 2011);
X. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (Dunaszerdahely, 2012); A Septuaginta. A magyar tudomány napja – biblikus konferencia. (Budapest, 2012 – Baptista Teológiai Akadémia);
XI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (Dunaszerdahely, 2013.); XII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (Dunaszerdahely, 2014).
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.)
2013
Uhrman Iván: Ki kit ültet a kosárba?, In: Szerk.: Babits Antal Papírhíd az egyetemes kultúra szolgálatában: Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára. Budapest: Logos Kiadó, 2013. pp. 359-388. (Historia - Diaspora; 16.)
2013
Uhrman Iván: Az első görög Jeruzsálem falainál, KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2013: pp. 248-263.
2013
Uhrman Iván: Geóbitzas pistos kralés Turkias, ORPHEUS NOSTER V.: (2.) pp. 30-77.
2012
Uhrman Iván: Ase(h) leka keli (Ezekiél és Solón), KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2011: pp. 303-332.
2012
Uhrman Iván: FIERI NON POSSINT". Az 1222-es Aranybulla és a zsidók, In: Szerk.: Koltai Kornélia "A szívnek van két rekesze": Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Budapest: L'Harmattan - Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012. pp. 395-421. (Studia Hebraica Hungarica; 2, Értesítő / MTA Judaisztikai Kutatócsoport; 19.)

b.
2012
Uhrman Iván: "Hacsak nincsenek komolyabb érveik..." (Plutarchos és a zsidók), ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 56: pp. 175-199.
2011
Uhrman Iván: Scheiber Sándor és az ún. kabar-zsidó elmélet, HÁCOFE 2010: (2) pp. 1-22.
2010
Uhrman Iván: A két Szent István és a középkori zsidó misztika, HÁCOFE MMX: (1) pp. 1-11.
2010
Uhrman Iván: Philón útja Alexandriából Rómába (és Budapestre), In: Alexandriai Philón Alexandriai Philón jelentése a Gaius Caligulánál járt küldöttségről. Máriabesnyő; Gödöllő: Attraktor Kiadó, 2010. pp. 96-116.
2003
Uhrman Iván: Iulus rex. A gyula-dinasztia, a kabarok és Szent István Intelmei, HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 116: pp. 287-366.

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár