Pályaválasztási nap a Scheiber Sándor Iskolában

 

A felsőoktatási intézmények hallgatói és dolgozói meghívást kaptak a Scheiber Sándor Iskolától, hogy 2018. január 16-án 10:15-től 12:00 óráig  az iskola tanulóinak pályaválasztását, továbbtanulását bemutatójukkal, bemutatkozásukkal és helyszíni konzultációjukkal segítsék elő.

 

 

Az iskola felsőbb éves tanulói - mintegy 160 diák - jelenlétükkel és élénk érdeklődésükkel fejezték ki e nap szükségességét.

 

 

 

 

Az aulában lebonyolított általános bevezetés és köszöntés után az iskola harmadik emeletén elhelyezett 12 asztalnál folytathatták le a beszélgetéseket, magyarázatokat, tájékoztatásokat, párbeszédeket, csoportos beszélgetéseket az egyetemek képviselői és az iskola tanulói.

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem mellett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara, a Pedagógiai és Pszichológiai Kara, és az Állam és Jogtudományi Kara, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és az Állatorvostudományi Egyetem élt a pályaválasztás bemutatkozási nap lehetőségével.

Egyetemünket a Hallgatói Önkormányzat vezetősége részéről Barabás László és Nemesnyik Judit alelnök, az oktatók részéről, Sommer László egyetemi docens és Balogh István adjunktus képviselte, akik valamennyien széleskörű tájékoztatást tudtak adni az egyetemen folyó oktató-nevelő munkáról, a tanszékekről, a szakokról és egyéb lehetőségekről (pl. ösztöndíjak, juttatások).

 

 

 

A tanulók a kiosztott prospektusokból is részletesen tájékozódhattak az OR-ZSE szakjairól, azok lényegéről, stb.

 

 

 

 

Az asztalhoz járuló „Scheiberesek” a tanítási napokról, belépési követelményekről, a vallási és világi tantárgyak struktúrájáról, financiális juttatásokról, az Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatáról kaphattak válaszokat, kiemelve azon új szabályzati pontot, hogy magyar nyelv és irodalomból és történelemből legalább közepes érdemjegyet kell szerezniük a felvételhez.
Dicséret és köszönet illeti a pályaválasztási nap szervezéséért a Scheiber Iskolát, a részvételért az Egyetem Hallgatói Önkormányzatát, a résztvevő tanárokat.

Képek: Nemesnyik Judit, Barabás László

Sommer László
pedagógiai tanácsadó
2018.01.29