Dr. Peremicky Szilvia habilitációja

 

Meglepően sokan voltak kíváncsiak egy habilitációs dolgozat védésére és a tudományos vitára 2018. február 5-én, az OR-ZSE Oktogonális termében. Dr. Peremiczky Szilvia habilitációjára került sor.

 

 

Nemcsak egyetemünk oktatói és hallgatói töltötték meg a helyet, de kívülről is jöttek érdeklődők. A könnyűzene barátai Jávori Ferencet, a népszerű Fegyát is üdvözölték a közönség között.

 

 

 

 


A megadott időpontban, délelőtt 11 órakor türelmesen várakoztunk, amíg a habilitációs bizottság - befejezve előzetes megbeszélését- megjelent a helyszínen.

Dr. Schőner Alfréd rektor vezette a tiszteletreméltó testületet, melynek titkára Dr. Rugási Gyula volt, opponensek Lichtmann Tamás és Kiss Endre professzoron kívül Müller Péter, a pécsi egyetem tanára. A bizottság külső tagjai Hunyadi László és Szigeti Jenő professzor, nem voltak jelen de bírálatukat leírták: Gábor György az OR-ZSE professzora és Jutta Hausmann az Evangélikus Egyetemről. Nehéz dolguk volt az opponenseknek a beadott adatgazdag és terjedelmes anyag bírálatával,amelyet hozzászólásaikból ítélve figyelmesen tanulmányoztak.

 

 

Dr. Peremiczky Szilvia - akinek széleskörű tudományos munkásságát Rugási Gyula egyetemi tanár, a habilitációs bizottság titkára időhiány miatt csak vázolni tudta - a zsidó színháztörténet újkori történetének egyik izgalmas korszakát választotta témának, előadásának címe: A modern héber színház és dráma a huszadik század fordulója színházi és drámai törekvéseinek tükrében.

 

 

 

Szép és nagy tárgykör, a jelölt alaposságát mutatja, hogy dolgozata 330 oldalon rögzítette fontosnak tartott vonatkozásait. Noha a cím csak a „modern, héber színházat „ említi, de halhattunk a régebbi zsidó színházakról is, amelyek néha a rabbinikus tiltások ellenére áldoztak a művészet oltárán. Többször utalt pl. az amszterdami zsidó színház XVII. századi teljesítményére, amelyet szefárd „conversók” - eredetileg kikeresztelkedett zsidó menekültek- hoztak létre. Egyik darabjukban pl. két hegy vitatkozik és vetélkednek a Cion illetve Sinai hegy dicsőségéért.

Felvillan a dolgozatban a többségi nyelvek zsidó színpadokon való elterjedése, zsidó tárgyú darabok megjelenése, zsidó (vagy már csak „volt zsidó”) szerzők és művészek a színházi életben, a zsidó nemzeti ébredéssel együtt jelentkező héber színházak méltatása.

Itt jegyzendő meg, hogy közülük a Habima oroszországi indulás után ma is Izrael nemzeti színháza, amelynek előadásairól Bernard Shaw és Maxim Gorkij egyaránt nagyon jó véleménnyel volt.

Szó esik természetesen operáról és operettről, a zenés műfaj nagy zsidó alakjairól. Felöleli a munka a zsidó dráma, színház és identitás kérdését, jelezve ezek fontosabb problémáit. Végül egy jelenkori izraeli színházi körkép zárja a tanulmánykötetnek is nevezhető dolgozatot, az irányzatok széles skálájával érzékeltetve az új zsidó állam kulturális nyitottságát.

Ez a széles skála megkívánja a zsidó - sőt talán az általános – társadalmi és történeti háttér felvázolását, az irányzatok és körülmények gondos mérlegelését.
Peremiczky Szilvia látja ezt, dolgozata heterogenitása kapcsán megjegyezve, hogy az tulajdonképpen négy monográfiát foglal magában.

 

Erre válaszolta Kiss Endre egyetemi tanár az egyik opponens. hogy ő nyolcat talált benne!

A Schőner Alfréd rekor által elnökölt Habilitációs bizottság tagjai komolyan vették feladatukat, sok észrevételt tettek, pl. az angol és héber forrásokon kívül a német forrásokat, igy Morgenstern munkáinak felhasználását hiányolták.
Kiss Endre professzor szólalt fel a leghosszabban, sok nevet említett, amelyek egy részét hiányolta a tanulmányból, bár a nemzedéki különbséget enyhítő körülménynek tudta be.
A többi opponens véleménye kedvezőbb volt. Müller Péter heterogénnek tartotta a beadott művet, amelynek értékeit is elismerte.

 

 

Lichtmann Tamás elemzése sok nevet tartalmazott, felhívta a figyelmet a világirodalmi párhuzamokra, hivatkozott Kaffkára és a szabadság témája kapcsán utalt Weil és Werfel találkozására.

 

 

 

 

 

Voltak hozzászólások, kérdések a közönségből is szép számmal, legérdekesebbek Ungváry Tamás irodalomelméleti észrevételei és Turán Róbert librettó írói tapasztalatai voltak.

 

 

 

 

 

Késő délutánba nyúlt a vita, de végül megszületett az eredmény!

 

 

 

A habilitációs bizottság a legmagasabb fokozatra értékelte Dr. Peremicky Szilvia dolgozatát és a jelöltet habilitált doktorrá nyilvánította.

 

 

 

Gratulálunk hozzá!

 

Róbert Péter
2018.02.07