A Rabbiképző szak óra- és vizsgaterve
 

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

ALAPKÉPZÉS
(heti óraszám)

SZAKKÉPZÉS
(heti óraszám)

Félévek

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NYELVEK

                   

Ivrit (modern héber)

4gyj

4gyj

2gyj

2gyj

2gyj

2sz

Ivrit nyelvtani gyakorlatok

2gyj

2gyj

2gyj

2gyj

2gyj

2sz

       

Bibliai héber

   

2gyj

2gyj

2gyj

2sz

     

NYELVEK: 36 óra

6 6 6 6 6 6

Bevezetés az Írásbeli Tanba

2k

2k

               

Tóra

4k

4k

             

Prophetae Priores

 

 

2k

2k

2k          

Prophetae Posteriores

         

2k

2k

2k

2k

2k

Hagiographa

       

2k

2k

2k

2k

2k

2k

Septuaginta és Vulgata

               

2k

2k

Szenírási textus -intediszciplináris  kutatások tükrében

             

2k

2k

2k

Rabbinikus irodalom       2k            
Liturgia     2gyj 2gyj 2gyj 2gyj 2gyj 2gyj 2gyj 2gyj

Misna

2k

2k

2k

2k

           

Talmud Statariae

2k 2k

2k

2k

2k

2k

2sz

Talmud Cursoriae

        2k

2k

2k

2k

2sz

Midrások     2k 2k            

Sulhán áruh - Szertartástan

   

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

Kicur Sulhán áruh

2k

2k

               

Responzumok

            2k

 

 

 

Pasztorális gyakorlat II.

           

4gyj

4gyj

2gyj

Homiletika-retorika

               

2k

2k

Rabbivizsga előtti gyakorlatok

           

 

 

 

3gyj

RABBINIKUS ISMERETEK: 143 ÓRA 10 10 12 14 12 12 18 18 20 17

Ókori zsidó történelem

2k

2k

               

Középkori zsidó történelem

   

2k

2k

           

Újkor zsidó történelem

       

2k

2k

       

A magyarországi zsidóság történelme

           

2k

2k

2k 2k

Bevezetés a filozófiába

2k 2k                
Zsidó filozófia     2k 2k 2k 2k 2sz      
Zsidó irodalom           2k 2k 2k    
Szakdolgozati szeminárium                 2ai  
Az ima világa 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai
Zsidó életélmény 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai 2ai

EGYÉB: 81 ÓRA

8 8 8 8 8 10 10 8 7 6

Szabadon választható tantárgyak: 16 óra (min)

    2 2 2

2

2

2

2

2

Összesen (óra/hét)

24

24

28

30

28

30

30

28

29

25

k = kollokvium    sz = szigorlat    gy = gyakorlati jegy

A Rabbiképző szak óra- és kreditterve

A szak képzési és kimeneti követelményei
Javaslatok szakdolgozati témákra
Vissza

Rabbiképző szak

rabbiszak