Az OR-ZSE távozó rektorának köszöntése

Dr. Schöner Alfréd rabbi 22 év rektori működés után távozik az Egyetem rektori székéből. Ebből az alkalomból az egyetem kis ünnepséggel búcsúztatta őt 2018. június 28-án. csütörtökön délután 4 órai kezdettel.

Az eseményen megjelentek a MAZSIHISZ vezetői, hitközségek elnökei és tagjai, az egyetem hazai és külföldi végzettjei, oktatók, hallgatók, munkatársak, stb. sokan mások, akik szívügyüknek tekintették a rektor köszöntését.

Az ünnepség megszervezésére és levezetésére Dr. Oláh János rektorhelyettes vállalkozott, aki a köszöntések és a tórai idézetek után bekonferálta az ünnepség első énekszámát: Le dor vador, Méir Finkelstein feldolgozásában, előadta Rosenfeld Dániel kántor, pianínón kísérte Teszter Nelli.

 

Utána Nógrádi Gergely főkántor először meleg szavakkal köszöntötte a rektort, majd Darvas Ferenc: "egy ősz hajú rongyos nénike" című átdolgozását adta elő  az Eldorádó című filmből.

Heisler András MAZSIHISZ elnök hosszan mesélt Schőner professzorhoz kötődő személyes és családi élményeiről. Megköszönve rektori munkásságát az Örökkévaló figyelmébe ajánlotta őt, és kérte további segítségét a neológia fejlődéséhez. (a beszéd itt meghallgatható)

Kardos Péter főrabbi, a magyarországi rabbitestület doyenje szólt rabbitársához. Néhány jellemző történettel, anekdotával emlékezett azokra az időkre, amikor Schöner rabbi különböző státuszokat töltött be. Befejezésül rabbinikus áldásban részesítette a rektort. (a beszéd itt meghallgatható)

 

Ungárné Dr. Komoly Judit professzor emeritus az egyetem oktatói karának doyenje volt az ünnepség fő előadója, emlékezője. Részletesen beszélt az egyetem elődjéről, az egyetemmé válásról, a kezdetekről, a háromszori akkreditálásról, az elért eredményekről és mindarról, amit Schöner rektor vezetésével az elmúlt 22 év alatt a szervezet elért, és amiben meghatározó szerepe volt Schöner Alfréd emberi, vezetői, szervezői képességeinek, empátiájának és segítőkészségének. Megköszönte mindazt, amit az egyetemért és az oktatókért, dolgozókért tett, majd a zsoltárköltő szavaival búcsúzott. (a beszéd itt elolvasható)

Ungárné Dr. Komoly Judit professzor emeritus is elbúcsúzott az egyetemtől, ezért az alma máter nevében a rektorhelyettes virágcsokorral kívánt jó egészsége és hosszú, nyugdíjas éveket.

 

 

 

Ezek után Dr. Vajda Károly mb. rektor átadta Dr. Schöner Alfrédnak a Rector emeritus kitüntető címet és mint egykori tanítványa és örököse néhány szóval köszöntötte az ünnepeltet.  (a beszéd itt meghallgatható)

 

 

Következett a Pro Universitate díj átadása, mely előtt Dr. Oláh János rektorhelyettes mondta el a laudációt. (a beszéd itt elolvasható)

 

 

 

A Schőner Alfréd 70. évének ünneplésére készült gyűjteményes kötet átadás alkalmából ismét a rektorhelyettes ismertette. A 39 szerző sokszínű írása tükrözi azt a sokféleséget, melyet a rektor életében képviselt.

 

(a beszéd itt elolvasható)

 

Dr. Schöner Alfrdéné, Julika - aki a Nyelvi lektorátus vezetője és az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont  vezetője is volt - szintén elköszön az egyetemtől.  Dr. Zima András és Dr. Oláh János rövid életrajzi ismertető után virágcsokorral és az OR-ZSE ajándékával, egy gravírozott bonbonierrel búcsúztatta.

 

 

 

 

A távozó rektor ezután átvehette a Pro Universitate díjjal - a szabályzat szerint - járó díszes, az OR-ZSE ajándéka 2018 felirattal rendelkező serleget (üvegvázát).

 

 

 

Az ünnepség zárásául Fekete László főkántor és Rosenfeld dániel kántor elénekelte az Adon olam című dalt.

 

 

Végezetül az ünnepelt Schőner rektor mondott anekdotával kezdődő, ars poétikának is beillő búcsúbeszédet. Szólt a vallásról, a zsinagógáról, az oktatásról, múltjáról és jelenéről, küzdelmeiről és eredményeiről, majd megköszönte munkatársainak, tanárainak, környezetének az elmúlt 22 évi közreműködést, de elsősorban feleségének mondott köszönetet, aki nélkül nem érhetett volna el ilyen eredményeket.

 

 

 

A megjelent ünneplő közönség hosszantartó tapssal köszönte meg a rektor szavait, majd néhány őszinte szóval a rektorhelyettes bezártnak nyilvánította az esemény, meghívva a vendégeket egy másik terembe néhány falatnyi fogadásra.

Schöner rektort ezután igen sokat személyesen üdvözölték a megjelentek közül, illetve kérték, hogy dedikációval lássa el részükre a megkapott gyűjteményes kötetet.

 

 

KP
2018.06.30

Vissza