Scheiber-díjas: Dr. Kiss Endre
 

Az Országos Rabbiképző Intézet néhai vezetője emlékére alapított elismerést minden évben azok kaphatják meg, akik a hebraisztika, judaisztika, zsidó vallás és az oktatás, valamint a zsidó és nem zsidó emberek közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításáért - a magyar kultúra szolgálatában - kimagasló munkát végeztek.

2017. március 28-án - Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter megbízásából - Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át  az idei Scheiber Sándor díjat Dr. Kiss Endrének, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) egyetemi tanárának.

Dr. Kiss Endre, az MTA doktora, egyetemi tanár  a zsidó kultúratudományok területén végzett kiemelkedő oktatói, tudományszervezői és publikációs tevékenysége elismeréseként kapta a rangod díjat. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia és az OR-ZSE közös kutatócsoportjának, jelenleg Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem Kaufmann Dávid Zsidó Kultúrakutató Csoportjának is vezetője

Az államtitkár röviden ismertette dr. Kiss Endre munkásságát, majd szót ejtett a Scheiber-díj fontosságáról, valamint a magyar zsidóság történelméről.

A laudációt dr. Szécsi József vallásfilozófus, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára, az OR-ZSE adjunktusa mondta el. (A laudáció itt elolvasható)

A kitüntetés átadása után Soltész Miklós államtitkár és Fülöp Attila helyettes államtitkár, valamint a többi meghívott gratulált dr. Kiss Endrének.

Az OR-ZSE oktatói, dolgozói, hallgatói gratulálnak a kitüntetettnek!

Vissza