INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA


Az Intézet Számítóközpontjában a következő eszközök működnek:
hálózatban üzemel egy nagy teljesítményű szerver gép és 10 db felhasználói számítógép, valamint egy ún. Internet szerver gép. A felhasználói gépek mindegyike rendelkezik DVD lejátszóval és hangkártyával, valamint hangszóróval, lehetőséget teremtve ily módon multimédiás programok lejátszására. A gépek 17"-os méretű monitorral felszereltek, hálózatba kapcsolásukkal a szerver gépen lévő anyagok is elérhetők. A gyorsműködésű szerver gép tartalmaz egy 500 GB-os háttértárat, mely lehetővé teszi nagy mennyiségű, illetve nagyméretű anyagok tárolását és szolgáltatását. A szerver gépben kapott helyet az anyagok archiválását lehetővé tevő DVD/CD író berendezés. Ugyancsak ide csatlakozik az írott és képes dokumentumok számítógépre vitelét megvalósító lapolvasó (scanner). A szerver gép fennakadásmentes működését a hálózat-kimaradás esetén működésbe lépő szünetmentes áramforrás biztosítja.

Üzembe állítottunk – az egyik felhasználói géphez kapcsolódva – egy digitalizáló táblát is, mely nagyméretű illetve térkép formájú dokumentumok számítógépbe vitelét teszi lehetővé.

A kiépített hálózatban keletkező anyagok kinyomtatása lézernyomtatóval történik.

A rendszerből Internet elérés a különálló Internet szerver segítségével lehetséges. Ezzel megteremtettük annak lehetőségét, hogy az Intézet számítógépen lévő, illetve a jövőben keletkező elektronikus dokumentumai, kutatási projektjei, liturgiai és vallási kiadványai, egyetemi diákújsága, a Könyvtár digitalizált dokumentumai stb. az Interneten keresztül hozzáférhetővé váljanak. Ezen a gépen keresztül valósul meg az elektronikus levelezés is, házon belül és a világhálón is. Oktatóink, hallgatóink és az Egyetem adminisztrátorainak mindegyike saját postafiókkal és e-mail címmel rendelkezik. A Könyvtár külön helyiségében elhelyezett szerver gépén az Aleph nevű könyvtári programrendszer fut.

A számítógépes rendszert kiterjedten alkalmazzuk a képzésben (pl. A Biblia és az Internet című tantárgy), a különféle anyaggyűjtések során, a módszertani képzésben, a kutatásban, az Intézet belső információs rendszerének működésében.

A Számítóközpont a belső hálózaton át összeköttetésben áll a tanszékek adminisztrációjával, így ezek egymás közötti adatcserére és feldolgozásra is képesek. Az Internet kapcsolat segítségével a különböző oktatási és egyéb intézményekkel közvetlen levelezés bonyolítható le, valamint elérhető a világháló minden adata és eseménye.

Az OR-ZSE valamennyi szakán az informatika fakultatív tárgyként - az előképzettségtől függően - 1-4 féléven át minimum heti két kontaktórában vehető fel, amelyet kiegészíthet a hallgató szabad számítógép használata. A képzés alapfokú számítógép-kezelés, szöveg-, táblázat- és adatbázis-kezelés, internet és könyvtári rendszerek használata modulokból áll.

Új témaként szerepeltetjük a metaadat (adat az adatról) készítés technikájának oktatását. Ez a téma a Internethez kapcsolódó dokumentum készítéshez illeszkedik. Olyan megoldásokat oktatunk, amelyek könnyen elsajátíthatók és tartalmukban átvezetnek a jövő strukturált dokumentum készítés világába.

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA

Vissza