Szántóné dr. Balázs Edit ünneplése

Szántóné dr. Balázs Edit, egyetemünk docensének jubileumát ünnepelni, illetve őt köszönteni jöttek össze ezen a nevezetes napon, 2017. május 16-án a szerencsés kedden, az Egyetemi Tanács éppen nem távol lévő tagjai, az egyetem dolgozói, a Hallgatói Önkormányzat képviselője a rektori szobában.

Az április 4-ei születésnapos Editet Schőner rektor köszöntötte. Elmondta, hogy a 90-es évek közepén látogatott el először a Szombathelyi Főiskolára, Szántóné dr. Balázs Edit meghívására, előadás megtartására. Ekkor kezdődött el a gyümölcsöző együttműködés az OR-ZSE és a Szombathelyi Főiskola között. Amikor Edit körülményei megváltoztak elhívta tanítani egyetemünkre. Az egyetem szeretettel fogadta a roppant kreatív, modern gondolkodású nagy szervezőkészséggel rendelkező oktatót. Példa értékű családszeretete, gondoskodása is és a zsidó történelem iránti odaadása széleskörű tudása. Mindig jó kedélye másokat is jókedvre derít.

A beszéd:

Ezután Dr. Oláh János rektorhelyettes az egyetem nevében átadta az ilyenkor szokásos ünnepi virágcsokrot és mellé az egyetem jubileumi ajándékét, egy díszes, OR-ZSE ajándéka felirattal ellátott kristály bonboniert.

 

Szántóné dr. Balázs Edit megilletődve köszönte meg az ajándékokat, majd emlékezett idekerülésére, itt töltött évtizedére, a sok közös élményre és  munkára. Mikor idejött, egy kicsit hazajött, mert annyi jó ismerős volt már, hogy  könnyű volt beilleszkedni, és mivel szereti a szakmáját, melyhez itt további kiváló lehetőséghez jutott.

Rövid válasza:

 

Ezután a rektor felkérte a megjelenteket, hogy néhány szóval mondanák el, hogy ki Szántó Edit. Szép sorjában mindenki néhány keresetlen illetve kedves mondattal jellemezte Editet, és az illetővel való viszonyát , mialatt az ünnepelt valóban elgondolkozva és ajándékán tűnődve hallgatta a dicsérő szavakat.....

 

Végezetül a rektor elérkezettnek látta az időt, hogy Edit egészségére ürítve a poharakat kívántak sok boldogságot az ünnepeltnek.

KP
2017.05.17

Vissza